7144 – קׇרְחָה (qårcha)


Typ:
Hebreiska: קׇרְחָה (qårcha)
Ursprung: or קׇרְחָא (Ezekiel 27:31), from H7139 (קָרַח)
Användning: 11 ggr i GT

Engelsk översättning

bald spot
bald(-ness), [idiom] utterly

Engelsk beskrivning

1) baldness, bald


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
3
2
2
1
1
Totalt    11

Passager (11 st)


De ska inte göra sina huvuden skalliga, inte heller ska de raka hörnen på sina skägg, och inte göra några märken på sin kropp.
Ni är Herren er Guds (Jahve Elohims) söner, ni ska inte klippa er själva eller göra någon skallighet mellan era ögon för de döda, [I kulturerna runtomkring var det vanligt att man klippte av eller rakade sitt hår helt eller delvis för de döda.]
Och det ska ske att istället för sötsaker (färsk mat) ska det vara förruttnelse,
    och istället för gördlar trasor,
och istället för lockat hår skallighet,
    och istället för figursydda kläder hängande säcktyg,
    brännmärken istället för skönhet.
Han har gått upp till templet [eller en stad som kallades Bait] och till Divon,
    till de höga platserna för att gråta över [berget] Nebo [där avgud Chemosh tillbads, se även 5 Mos 34:1]
    och över Medeva [stad öster om Jordanfloden, se 4 Mos 21:30; Jos 13:9, 16].
Moab [hela landet] skriker (i sorg, smärta och chock);
    varje huvud är skalligt, varje skägg är avrakat [som tecken på sorg].
På den dagen ska Herren Härskarornas Herre (Adonai Jahve Sebaot) kalla till gråt
    och till klagan och till att omgjorda sig med säcktyg.
    [Uttryck för sorg och även ånger.]
Skallighet [yttre tecken på sorg, se Amos 8:10] har kommit över Azza,
    Ashkelon har blivit till intet,
kvarlevan av deras dal,
    hur länge ska du skära (skada) dig själv?
Jag ska förvandla era religiösa glädjehögtider till sorgehögtider,
    all er sång blir till klagan.
Jag ska klä alla i sorgekläder (klä alla höfter med säckväv),
    och göra så att varje huvud är rakat [för att uttrycka sorg].
Jag ska låta det bli som när man sörjer ende sonen,
    och när dagen är över har det varit en bitter (eländig) dag."
Gör [raka] dig skallig [för att visa sorg]
    och rannsaka dig för de söner som du omhuldar,
utvidga din skallighet som gamens,
    för de går i fångenskap från dig.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.