6870 – צְרוּיָה (tseroja)

Seruja


Typ:
Personer: Seruja
Hebreiska: צְרוּיָה (tseroja)
Uttal: tse-ru-ja
Talvärde: 311 (90 + 200 + 6 + 10 + 5)    ord med samma talvärde
Ursprung: feminin passive participle från samma som H6875 (צְרִי) wounded
Användning: 26 ggr i GT

Engelsk översättning

Zeruiah

Engelsk beskrivning

Zeruiah = "balsam"
1) sister of David and mother of the 3 leading heroes of David's army-Abishai, Joab, and Asahel


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
14
3
8
Totalt    26

Referenser (26 st)


1 Samuelsboken (1)

Och därför sade David till Achimelech, hettiten och till Avishaj, Tserojas son, bror till Joav och sade: "Vem vill gå ner med mig till Saul i lägret?" Och Avishaj sade: "Jag vill gå ner med dig."

2 Samuelsboken (14)

Och Joav, Tserojas son och Davids tjänare gick ut. Och de möttes vid Givonas damm (vattenreservoar – där man samlade regnvatten) och satt ner, den ene på den ena sidan om dammen och den andre på den andra sidan av dammen.
Och Tserojas tre söner var där, Joav och Avishaj och Asahel. Och Asahel var lika lätt (smidig, snabb) på foten som en gasell på fältet.
Och jag är svag idag och har precis blivit smord till kung. Och dessa män, Tserojas söner, är för tunga för mig. Må Herren (Jahve) belöna dem som gör ont efter deras ondska."
Och Joav, Tserojas son, var över armén (general), och Jehoshafat, Achilods son, var bokförare (kansler, finansminister),
Och Joav, Tserujas son, förstod att kungens hjärta var över Avshalom.
Och Avishaj, Tserojas son, sade till kungen: "Varför ska denna döda hund förbanna min herre kungen? Låt mig gå över, jag ber dig, och ta av hans huvud."
Och kungen sade: "Vad har jag att göra med dig Tserojas son? Låt honom förbanna, eftersom Herren (Jahve) har sagt till honom: Förbanna (vanära – hebr. klal) David. Vem ska då säga: Varför har du gjort så?"
Och Avshalom hade satt Amasa över hären istället för Joav. Amasa var son till en man vars namn var Itra, jisraeliten som gick in till Avigal, Nachash dotter, syster till Tseroja, Joavs mor.
Och David skickade ut folket, en tredjedel under Joavs hand och en tredjedel under Avishaj, Tserojas sons hand, Joavs bror, och en tredjedel under gititen Itajs hand. Och kungen sade till folket: "Även jag själv ska säkert gå med er."
Men Avishaj, Tserojas son svarade och sade: "Borde inte Shimi dödas för detta, eftersom han förbannade Herrens (Jahves) smorde?"
Och David sade: "Vad har jag att göra med dig, Tserojas son, att du idag skulle bli min advokat? Ska någon man dödas i Israel idag? Vet inte jag att jag är Israels kung idag?"
Men Avishaj, Tserojas son, bistod honom och slog filistén och dödade honom. Och Davids män gav sin ed till honom och sade: "Du ska inte vidare gå ut med oss i strid, så att du inte utsläcker Israels lampa."
Och Avishaj, Joavs bror, Tserojas son, var ledare för de tre. Och han lyfte upp sitt spjut mot 300 och slog dem och hade ett namn (var högt aktad) bland de tre.
Tseleq, amoréen,
Nacharaj, berotiten, vapenbärare till Joav, Tserujas son,

1 Kungaboken (3)

Så han överlade med [Davids general för armén] Joav, Tserojas son, och med prästen Avijatar, och de ställde sig bakom Adonija [tog hans parti].
Och även du vet vad Joav, Tserojas son gjorde mot mig och vad han gjorde mot två av Israels härhövitsmän, mot Avner, Ners son [2 Sam 3:22–39] och mot Amasha, Jeters son [2 Sam 20:8–10], som han slog och hällde ut stridsblod i fred och satte stridsblod på sin gördel som han har runt sina länder och på sina skor som han har på sina fötter.
Och kung Salomo svarade sin mor och sade: "Varför ber du om Avishag, shunnamitiskan, till Adonijaho? Be om kungariket till honom också, för han är min äldre bror, och till honom och till Evjatar, prästen och till Joav, Tserojas son."

1 Krönikeboken (8)

Deras systrar var Seruja och Avigajil. [David har också en hustru vid samma namn, se 1 Sam 25:39–42]
Serujas söner var Abshaj, Joav och Asael, tillsammans tre.
David sade: "Den som först slår jebusiterna, han ska bli överbefälhavare och överste." Joav, Serujas son, kom upp först, och han blev överbefälhavare.
ammoniten Selek,
berotiten Nahraj, väpnare åt Joav, Serujas son,
Sedan Abshaj, Serujas son, hade slagit edomiterna i Saltdalen, 18 000 man,
Joav, Serujas son, hade befälet över krigshären, och Joshafat, Ahiluds son, var kansler.
Och likaså allt som siaren Samuel och Saul, son till Kish och Abner, Ners son, och Joav, Serujas son, hade helgat. Var och en som helgade något lämnade det i Shelomits och hans bröders vård.
Joav, Serujas son, började räkningen men fullbordade den inte, eftersom vrede genom den drabbade Israel. Antalet togs inte upp i någon förteckning i kung Davids krönika.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.