6845 – צָפַן (tsafan)


Typ:
Hebreiska: צָפַן (tsafan)
Ursprung: a primitive root
Användning: 31 ggr i GT

Engelsk översättning

to treasure
esteem, hide(-den one, self), lay up, lurk (be set) privily, (keep) secret(-ly, place)

Engelsk beskrivning

1) to hide, treasure, treasure or store up
1a)(Qal)
1a1) to hide, treasure, treasure up
1a2) to lie hidden, lurk
1b) (Niphal) to be hidden, be stored up
1c) (Hiphil) to hide, hide from discovery


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (31 st)


Hustrun blev gravid [för tredje gången] och födde en son. När hon såg att han var frisk (vacker, god) gömde hon honom i tre månader.
När hon inte längre kunde dölja honom, tog hon en korg av papyrusgräs och strök på jordbeck och tjära [för att göra den vattentät]. Sedan lade hon barnet i korgen (arken) och satte ut den i vassen vid strandkanten [av floden Nilen]. [Samma hebreiska ord som när Gud sade "det är mycket gott" när han skapat människorna i 1 Mos 1:31 använder Jokebed här när hon säger att hennes barn var "mycket vackert". Även ordet för "korg" som Mose mor gör i ordning, används i 1 Mos 6:14 om "arken" som räddade Noa och hans familj.]
Men kvinnan gömde de två männen och svarade: "Ja, männen var mina klienter, men jag visste inte varifrån de kom.
[Job frågar Gud:] "Om du ändå ville gömma mig i graven (Sheol, dödsriket) och hålla mig dold tills din vrede passerat, sätta en tidsgräns men kom ihåg mig sedan (rädda mig).
Han ligger i bakhåll nära byarna (städer utan skyddsmur),
    i smyg vill han dräpa den oskyldige;
    hans ögon spanar efter (lurar på) den hjälplöse (svage, det olyckliga offret).
För han skyddar (gömmer) mig i sin hydda (hebr. sukka, täckande skydd, betyder också "sammanflätad"),
    på olyckans dag;
han döljer mig i sitt tält och
    lyfter mig högt upp på en klippa.
Hur stor (överflödande) är inte din godhet,
    som du hållit gömd (lagrat; syftet med att dölja var för att skydda det) åt den som fruktar (vördar, respekterar) dig,
som du ger (verkar för att ge) till dem som tar sin tillflykt (söker skydd) i dig,
    mitt framför människors (Adams barns) ögon.
    [I samband med bön talar Jesus om dolda rum med skatter, se Matt 6:6.]
Du beskyddar dem [som vördar dig och tar sin tillflykt till dig, vers 20] säkert i din närhet (i ditt ansikte)
    från mänskliga sammansvärjningar (intriger, konspirationer).
Du gömmer (lagrar, syftet med att dölja är för att skydda) dem i din hydda (hebr. sukka)
    från stridande (anklagande) tungor (elakt tal). [Hebreiska ordet för "hydda" är sukka. som också har betydelsen "att vara sammanflätad" och blir en kontrast till mänskliga onda sammansvärjningar. Den som vördar Gud blir skyddad i hans värn (Ps 27:5). Ordet för också tankarna till Sukkot (lövhyddohögtiden), se 3 Mos 23:34. Högtiden firas för att komma ihåg Guds beskydd under ökenvandringen. Än idag bygger man små bås som kallas Sukka där man studerar, äter och sover under högtidens sju dagar, se 3 Mos 23:42. Vers 20‑21, som handlar om Guds beskydd, får ännu en dimension när den kopplas ihop till just denna högtid. Guds beskydd finns både i Guds närhet och i hans hydda. Sukkan har ett lövtak, men det måste vara glest så man kan se stjärnhimlen. Det går att skåda upp mot Guds ansikte i himlen genom taket i Sukkan. Samtidigt är väggarna täta mot omgivningen och Gud blir en tillflykt "mitt framför människors ögon", se vers 20.
    Psalmens titel "till den strålande ledaren" (vers 1) och att Jesus citerar från Psalmen (vers 6) indikerar att den har messianska undertoner. Johannes beskriver hur Jesus besöker Jerusalem under Sukkot, se Joh 7:2. Det finns flera paralleller. Allteftersom de gröna löven vissnar under den sju dagar långa högtiden blir mer och mer av himmelen synlig genom taket. När Jesus besöker Jerusalem är han inte synlig de första dagarna, se Joh 7:1, 10. På den sista dagen träder han dock fram och ropar med ljudlig stämma: "Om någon är törstig, låt honom komma till mig och dricka", se Joh 7:37, och vid samma tillfälle även: "Jag är världens ljus", se Joh 8:12. Jesus är Betlehemsstjärnan, se Matt 2:2, och morgonstjärnan, se Upp 22:16; 2 Pet 1:19.]
De samlar sig tillsammans och väcker strid, de gömmer sig,
    de vaktar på mina steg, ivriga (redo) att fånga min själ (de är ute efter mitt liv).
De håller listiga rådslag mot ditt folk,
    och rådslår mot dina dyrbara människor.
I mitt hjärta har jag gömt (bevarat, skyddat, samlat) ditt löftesord (hebr. imrah) [som en skatt, se Matt 6:21],
    så att jag inte ska synda mot dig.
Om de säger:
"Kom med oss,
    vi ska överfalla oskyldiga utan orsak.
Det är precis vad de gör, de sätter upp en fälla för andra,
    men det är deras egen undergång de förbereder.
Min son (barn, vän):
om du tar emot mina ord
    och bevarar mina bud inom dig,
Han bygger upp ett förråd av sund visdom (till framgång) för de rättfärdiga,
    och är som en sköld [beskyddare] för de som vandrar med integritet (oskyldigt, ostraffligt),
Min son (mitt barn, min vän), håll fast vid (skydda) mina ord,
    och bevara (bygg upp ett förråd av) dem inom dig.
Visa människor bevarar (samlar, gömmer, bygger upp ett förråd av) kunskap [i sitt hjärta och sinne för framtiden],
    men dårens mun (tal) är en nära (överhängande risk för) olycka (förstörelse).
En god man lämnar ett arv till sina barnbarn,
    syndarens rikedomar är förvarade (magasinerade i det fördolda) åt de rättfärdiga.
Den som försöker lugna ner (lägga band på) henne kan lika gärna försöka stoppa vinden,
    hans högra hand möter olja [som är hal och omöjlig att få ett grepp om].
Alrunan avger sin väldoft
    och över vår dörr finns alla sorters utvalda frukter,
både nya och gamla,
    som jag har samlat till dig, min älskade (raring).
Efraims missgärning är uppsamlad,
    hans synder ligger i förvar.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.