6597 – פִּתְאֹם (pitom)

plötsligt


Typ: H:Adv
Hebreiska: פִּתְאֹם (pitom)
Uttal: pit-åm
Talvärde: 1081 (80 + 400 + 1 + 600)    ord med samma talvärde
Ursprung: or פִּתְאֹם från H6621 (פֶּתַע)
Användning: 25 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet pitom till följande:

ἄφνωaphnoG0869plötsligt
ἐξαίφνηςexaiphnesG1810plötsligt
ἐξάπιναexapinaG1819plötsligt
ἐπέρχομαιeperchomaiG1904komma, komma över
εὐθέωςeutheosG2112genast, strax
παραχρῆμαparachremaG3916på en gång

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

suddenly
straightway, sudden(-ly)

Engelsk beskrivning

adv
1) suddenly, surprisingly
subst
2) suddenness


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (25 st)


4 Moseboken (2)

Om någon människa dör plötsligt vid hans sida och han orenar sitt avskilda huvud, ska han raka sitt huvud samma dag som han renar sig, på den sjunde dagen ska han raka det. [Han blir oren i en vecka innan han kan börja om sitt nasirlöfte. Se vers 12.]
Och Herren (Jahve) talade direkt (omgående) till Mose och till Aron och till Mirjam: "Kom ut ni tre till mötestältet" och de tre kom ut.

Josua (2)

Därför kom Josua över dem plötsligt, eftersom han vandrade upp från Gilgal hela natten. [En sträcka på 3 mil, med brant stigning från Jordandalen.]
Så Josua kom plötsligt (överraskande) emot dem och hela krigsfolket med honom, vid Merivas vatten [nuvarande Hula sjön] och överföll dem.

2 Krönikeboken (1)

Och Hiskia och allt folket gladde sig över vad Gud hade berett åt folket, för det hade hänt plötsligt.

Job (3)

Jag har sett dåren slå rot
    men plötsligt är hans betesmark (boning – hebr. navel) förbannad.
Om gisslet slår plötsligt (oväntat),
    hånar han de oskyldigas olycka.
Därför omges du av fällor (snaror – faror),
    och plötsligt fruktar du skräck,

Psaltaren (2)

för att från sina gömställen (bakhåll) skjuta den oskyldige,
    plötsligt (instinktivt, på en gång) skjuter de mot honom utan fruktan (helt frimodigt).
Men Gud (Elohim) ska skjuta dem med en pil,
    plötsligt visar sig deras skada (sår, de skjuts ner och faller ihop).
    [Orden: skjuta, pil och plötsligt plockas upp från vers 4–5.]

Ordspråksboken (4)

Var inte rädd för plötslig (oväntad) terror (panik, skräck, alarmerande rapporter),
    eller för den kommande stormen (förstörelsen, undergången) av de ogudaktiga.
Därför ska plötsligt olycka (katastrof) komma över honom,
    plötsligt blir han krossad utan räddning.
Plötsligt (på en gång) följer han henne,
    som en oxe på väg att bli slaktad,
    som dåren som förs bort i bojor för att bli straffad,
För deras undergång kommer plötsligt,
    vem vet vilket straff som Herren och kungen låter komma över dem.

Predikaren (1)

För människan känner inte till (saknar intim kunskap om) sin tid.
Som fiskarna fångas i det onda nätet
    eller som fåglarna fångas i snaran,
så snärjs människans söner i en ond tid,
    när det plötsligt kommer över dem.

Jesaja (4)

Men skaran av dina fiender ska bli som små korn
    och skarorna av de fruktansvärda som agnar som blåser bort,
det ska ske plötsligt (oväntat, i ett ögonblick).
därför ska denna orättfärdighet bli för er
    som en rämna som sprider ut sig i en hög mur, redo för fall,
    vars fall kommer plötsligt på ett ögonblick.
Men ondska ska komma över dig,
    du ska inte veta hur du ska locka bort den,
och olycka (katastrof) ska falla över dig,
    och du ska inte kunna knuffa undan den,
och undergång ska komma över dig plötsligt,
    innan du vet (har en aning om) det.
Jag har kungjort tidigare ting för länge sedan,
    de kom ut ur min mun och jag kungjorde dem,
    i ett ögonblick gjorde jag dem och de blev till.

Jeremia (5)

Det ena fördärvet förkunnas efter det andra fördärvet, eftersom hela landet är förött. Plötsligt är mitt tält spolierat, mina tältdukar i ett ögonblick.
Dotter mitt folk omgjorda dig med säcktyg och rulla dig själv i aska. Sörj som för den ende sonen, den allra bittraste klagan, eftersom fördärvaren plötsligt har kommit över oss.
Deras änkor har blivit fler till mig än havets sand, jag för över dem mot modern en utvald, en fördärvare mitt på dagen, jag låter ångest och skräck komma över henne plötsligt.
Låt ett rop höras från deras hus, när du plötsligt för en armé över dem, för de har grävt en grop för att fånga mig och gömt en snara för min fot.
Babel har plötsligt fallit och fördärvats, jämra er över henne, ta balsam på hennes smärta, om hon kan bli helad.

Malaki (1)

Se, jag sänder min budbärare [Johannes Döparen, se Mark 1:2], och han ska förbereda vägen för mig. Plötsligt ska han komma till sitt tempel, den Herre [Adonaj, dvs. Messias, Jesus] som ni ber om, den förbundets budbärare som ni begär. Se, han kommer,
    säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot).Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.