6561 – פָּרַק (paraq)

skaka av sig, ta av sig, bryta av


Typ:
VERB
Rotord
Hebreiska: פָּרַק (paraq)
Uttal: pa-raq
Talvärde: 380 (80 + 200 + 100)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 11 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet paraq till följande:

διαλύωdialuoG1262skingra, upplösa
ἐκλύωekluoG1590tröttna
ἐκστρέφωekstrephoG1612göra fel vägval
λυτρόωlutrooG3084frälsa, friköpa
περιαιρέωperiaireoG4014ta bort

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to tear
break (off), deliver, redeem, rend (in pieces), tear in pieces

Engelsk beskrivning

1) to tear apart or away, tear off, break away
1a) (Qal) to tear away, snatch, rescue
1b) (Piel) to tear off
1c) (Hithpael) to tear off from oneself, be broken off, be broken in pieces


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (11 st)


1 Moseboken (1)

och med (genom) ditt svärd ska du leva,
    och du ska tjäna din bror,
och det ska ske när du bryter dig loss
    att du skakar av dig hans ok från din nacke."

2 Moseboken (3)

Så Aron sade till dem: "Ta guldörhängen från öronen på era fruar, söner och era döttrar och kom hit med dem." [Guldet var tänkt att användas till Guds tempel, se 2 Mos 35:20–29. Kanske tänkte Aron vinna lite tid och bevara lugnet hos folket genom att sysselsätta dem fram tills Mose kom tillbaka.]
Alla gjorde detta, de tog av sig sina guldörhängen som de hade på sig och kom med dem till Aron.
Och jag sade till dem: "Den som har något guld, låt honom bryta av det, och de gav det till mig och jag kastade det i elden och det kom ut en kalv."

1 Kungaboken (1)

Herren sade: "Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Där ska Herren passera förbi dig."
En stark vind gick före Herren och delade bergen och bröt sönder klipporna,
    men Herren var inte i vinden.
Efter vinden kom en jordbävning,
    men Herren var inte i jordbävningen.

Psaltaren (2)

annars sliter han mig (min själ, min person – hebr. nefesh) i stycken som ett lejon,
    för bort mig, och ingen kan rädda (rycka bort) mig.
Till honom som befriade oss från våra fiender (motståndare),
    för evigt (i evighet) varar hans nåd (omsorgsfulla, trofasta kärlek).

Klagovisorna (1)

Slavar regerar över oss,
    det finns ingen som befriar oss ur deras hand.

Hesekiel (1)

Men hon blev uppryckt i raseri,
    hon kastades ner till marken
och östanvinden
    torkade ut hennes frukt.
Hennes starka stammar bröts av och vissnade,
    elden slukade henne.

Daniel (1)

Så därför, o konung, lyd (välkomna) mitt råd: Bryt dig loss (befria dig) från din synd [som när ok runt en hals bryts] och gör det som är rätt [lev rättfärdigt]; istället för att göra det som är ont, var barmhärtig mot de fattiga [Jes 1:17]. Det kan hända att din framgång (lycka, välgång) då kan bestå."

Sakarja (1)

för jag ska resa upp en herde i landet som inte ska tänka på dessa som är avhuggna, och inte heller ska söka upp de unga och inte hela det som är brutet. Inte heller ska han mata det som fortfarande finns kvar, utan han ska äta köttet och det feta och bryta sönder deras klövar i bitar."Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.