6252 – עַשְׁתָּרוֹת (ashtarot)

Ashtarot


Typ:
Substantiv
Platser: Ashtarot
Hebreiska: עַשְׁתָּרוֹת (ashtarot)
Uttal: ash-ta-råt
Talvärde: 1376 (70 + 300 + 400 + 200 + 6 + 400)    ord med samma talvärde
Ursprung: or עַשְׁתָּרֹת plural of H6251 (עַשְׁתְּרָה)
Användning: 13 ggr i GT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

Ashtaroth
Asharoth, Astaroth See also H1045 (בֵּית עַשְׁתָּרוֹת), H6253 (עַשְׁתֹּרֶת), H6255 (עַשְׁתְּרֹת קַרְ

Engelsk beskrivning

Ashtaroth or Astaroth = "star"
n pr f deity
1) false goddesses in the Canaanite religion, usually related to fertility cult
n pr loc
2) a city in Bashan east of the Jordan given to Manasseh
2a) same as H06255


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
4
2
4
2
Totalt    13

Referenser (13 st)


5 Moseboken (1)

efter att han slagit Sichon amoréernas kung som bodde i Cheshbon och Og, Bashans kung, som bodde i Ashtarot vid Edreij.

Josua (4)

och vad han gjorde mot de två ammonitiska kungarna som bodde bortom Jordan, mot Sichon, kung i Cheshbon och mot Og kung i [området] Bashan i [staden] Ashtarot. [Dessa två städer låg längs med kungsvägen, se 4 Mos 20:17; 21:22, den viktiga nordsydliga handelsvägen och militärrutten öster om Jordan som förband Damaskus i norr och Etsjon-Gever (nuvarande Eilat) i söder.]
och gränsen mot Og, Bashans kung, Refaims kvarleva som bodde i Ashtarot och i Edreij,
hela Ogs kungarike i Bashan som regerade i Ashstarot och i Edreij, samma som Refaims kvarleva, för dem slog Mose och drev ut dem.
Och halva Gilead och Ashtarot och Edreij, Ogs kungarikens städer i Bashan var för Manasses son Machirs söner, till hälften av Machirs söner efter deras familjer.

Domarboken (2)

Och de övergav Herren (Jahve) och tjänade Baal och aseran.
Och Israels söner gjorde igen det som var ont i Herrens (Jahves) ögon och tjänade [nu räknas sju avgudar upp:]
    baalerna
    och ashtarot (stjärnorna) och
    Arams gudar [som var Chadad, Mot, Anat och Rimon]
    och Sidons gudar
    och Moavs gudar [Chemosh, se 5 Mos 21:29]
    och Ammons söners gudar [Molek, se 1 Kung11:7]
    och filistéernas gudar [Dagon, se Dom 16:23]
och de övergav Herren (Jahve) och tjänade honom inte.

1 Samuelsboken (4)

Och Samuel talade till hela Israels hus och sade: "Om ni återvänder till Herren (Jahve) med hela ert hjärta och tar bort de främmande gudarna och aserorna [pålar för avgudadyrkan] från ibland er, och vänder era hjärtan till Herren (Jahve) och tjänar enbart honom, då ska han befria er ur filistéernas hand."
Då tog Israels söner bort baalerna och aserorna och tjänade enbart Herren (Jahve).
Och de ropade till Herren (Jahve) och sade: 'Vi har syndat eftersom vi har övergivit Herren (Jahve) och har tjänat baalerna och aserorna [pålar för avgudadyrkan]. Men befria oss nu ur vår fiendes hand och vi ska tjäna dig.'
Och de lade hans rustning i Ashtarots hus, och de fäste hans kropp på Beit-Sheans mur.

1 Krönikeboken (2)

Gershoms ättlingar fick släkt för släkt från den andra hälften av Manasses stam Golan i Bashan med betesmarker och Ashtarot med betesmarker.
ashtarotiten Ussia,
Shama och Jeguel, aroeriten Hotams söner,Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.