6158 – עֹרֵב (årev)

korp


Typ:
Hebreiska: עֹרֵב (årev)
Ursprung: or עוֹרֵב from H6150 (עָרַב)
Användning: 10 ggr i GT

Beskrivning

Ordet för korp delar rot med ord som betyder myller, svärma, pågående rörelse, blandning, pilträd och kväll. Korpar är vanliga fåglar i Israel och hela Mellanöstern och förekommer med tre arter; korp, ökenkorp och kortstjärtad korp. Orden myller och svärma syftar förmodligen på att de ofta samlas i flockar, särskilt när det finns mat i form av ett kadaver. Ordet kväll kan syfta på korpens svarta färg; det blir mörkt på kvällen. Det är välkänt att korpar och andra kråkfåglar hör till de mest intelligenta fåglarna och intressant att notera är att Gud befallde just korpar att förse profeten Elia med mat (1 Kung. 17:4-6). Korpar är även något av allätare och det är därför naturligt att de kommer med både bröd och kött till Elia.

Engelsk översättning

raven

Engelsk beskrivning

1) raven


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (10 st)


och släppte ut en korp. Den flög fram och åter till dess vattnet torkat upp på jorden.
alla korpar
    efter sina arter,
och korpen
    efter sina arter
Drick från vattnet i ravinen [bäcken som rinner där under regnperioden], jag har redan sagt till (befallt) korparna att förse dig med mat där."
Korparna kom med bröd och kött varje morgon och kväll, och han drack från bäcken.
Vem är det som förser korpen med mat,
    när hans ungar ropar till Gud
    och stapplar runt utan föda? [Psalmisten och Jesus refererar också till hur Gud föder korparna, se Ps 147:9; Luk 12:24]
han som ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. [Det är Herren som står bakom hela kretsloppet, från molnen som ger regn, till gräset som mättar djuren. Ja, han ser till att den minsta fågelunge bereds mat, se även Matt 6:26.]
Ögat som hånar sin far
    och föraktar att lyda sin mor
ska dalens korpar hacka ut,
    och de unga örnarna ska sluka det.
Hans huvud är av guld.
Hans hår är lockigt och svart som korpens.
Men pelikanen och rördrommen ska besitta det,
    och ugglan och korpen ska bo där,
och han ska sträcka ut förvirring
    över det och tomhetens lod.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.