6064 – עָנַשׁ (anash)


Typ:
Hebreiska: עָנַשׁ (anash)
Ursprung: a primitive root
Användning: 9 ggr i GT

Engelsk översättning

to fine
amerce, condemn, punish, [idiom] surely

Engelsk beskrivning

1) to fine, amerce, punish, condemn, mulct
1a) (Qal) to fine, punish
1b) (Niphal) to be fined, be punished, be mulcted


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


2
1
1
4
1
Totalt    9

Passager (9 st)


De ska bötfälla honom med 100 shekel silver och ge dem till ungmöns far eftersom han har kallat en jungfru i Israel för elaka saker, och hon ska vara hans hustru och han får inte förskjuta henne i hela sitt liv (ordagrant alla dagar).
Att straffa den rättfärdige är inte rätt,
    att slå (döda) personer med hög moral för deras ärlighet (övertygelse, moral, rättvisa) är också fel.
När den arrogante (skrytsamme) blir straffad,
    ser den oförståndige (en naiv människa som blivit vilseledd) detta och blir vis,
    men människor med [Guds] vishet lär sig genom att ta emot undervisning. [Kontrasten i denna vers är mellan den oförståndige och den vise. Den arrogante förändras inte, men när han tillrättavisas så ser den oförståndige det och får vishet. Bäst är dock att ha ett öppet hjärta och ta emot undervisning och bli vis den vägen.]
Den förståndige ser i förväg faran och tar skydd,
    men den oförståndige går rakt fram och får sitt straff.
Den förståndige ser faran och tar skydd,
    men de oförståndiga (omedvetna, frigjorda, utan hämningar) går på och blir straffade (får böta, betala).
De lägger sig ner vid varje (alla) altare,
    på kläder tagna i pant,
och i sin Guds (Elohims) hus insuper de vinet från dem som är bötfällda (straffade för något brott).Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.