5916 – עָכַר (achar)


Typ:
Hebreiska: עָכַר (achar)
Ursprung: a primitive root
Användning: 14 ggr i GT

Engelsk översättning

to trouble
trouble, stir

Engelsk beskrivning

1) to trouble, stir up, disturb, make (someone) taboo
1a) (Qal) to disturb, trouble
1b) (Niphal)
1b1) to be disturbed, be stirred up
1b2) disturbance, calamity (participle)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (14 st)


Håll bara er själva borta från det helgade (avskilda), så att ni inte drar en förbannelse (bestämd till att dö – hebr. charam) över er genom det som är helgat (avskilt), då gör ni Israels läger förbannat (bestämd till att dö) och orsakar det bekymmer.
Och Josua sade: "Varför har du hemsökt oss? Herren (Jahve) ska hemsöka dig idag." Och hela Israel stenade honom med stenar, och de brände dem i eld och stenade dem med stenar.
Jag blev stum (bunden), i tystnad (stilla) [inför mina fiender],
    jag sade ingenting, inget gott. [Psalmen inleds med att David har beslutat sig för att vara tyst, i alla fall för en period. Även om det finns uppmaningar i Ordspråksboken att avhålla sig från att tala är beslutet att vara helt tyst ett ovanligt förhållningssätt. Lovprisning i Psaltaren karaktäriseras av att skapa ljud. Psaltaren avslutas med att Allt som andas ska prisa Herren, se Ps 150:6! Frasen "inget gott" kan antingen tolkas som att David höll tillbaka och inte ens sade det som var gott. Det kan också vara en beskrivning att när han var tyst, så var det inte något gott. Utifrån fortsättningen verkar frasen beskriva att det inte var bra att vara tyst.] Min smärta, den upprördes,
En man som ger sig själv nåd (omsorgsfull kärlek) gör sig själv gott (får tillbaka välsignelse),
    men den som är hård [grym mot andra] skadar sin egen kropp.
Den som ställer till med olycka i sin egen familj, hans arv blir som vinden (tomhet, den är som bortblåst),
    och dåren kommer att få tjäna (vara slav till) de som har visa hjärtan.
De rättfärdigas hem har många skatter (stor rikedom),
    men de ogudaktigas inkomst för bara med sig olycka (problem, oro, förvirring, oordning).
Den som är girig efter orätt vinning (genom ojusta metoder eller våld) för in olycka (problem, oro, förvirring, oordning) i sitt eget hem,
    men den som hatar mutor ska leva (inte dö en för tidig död, leva i framgång, leva för evigt i himlen).Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.