5774a – עוּף (of)


Typ:
Hebreiska: עוּף (of)
Ursprung: a primitive root to cover (with wings or obscurity) hence (as denominative from H5775 (עוֹף))
Användning: 25 ggr i GT

Engelsk översättning

to fly
brandish, be (wax) faint, flee away, fly (away), [idiom] set, shine forth, weary

Engelsk beskrivning

v
1) to fly, fly about, fly away
1a)(Qal)
1a1) to fly, hover
1a2) to fly away
1b) (Hiphil) to cause to fly, light upon
1c) (Polel)
1c1) to fly about or to and fro
1c2) to cause to fly to and fro, brandish
1d) (Hithpolel) to fly away
2) (Qal) to cover, be dark


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (25 st)


Gud sade: "Låt vattnet fyllas (låt det finnas en mångfald, mängder, ett överflöd) av levande varelser, och låt fåglar (insekter, alla djur med vingar) flyga över jorden i himlens sky (fäste, valv)."
något som liknar ett av alla djur på jorden, liknar någon bevingad fågel som flyger under himlen,
Han besteg en kerub [bevingat himmelskt väsen, se 1 Mos 3:24; 1 Kung 6:24‑27; Hes 1:4‑28; 10:20] och flög.
    Han svävade fram på vindens vingar.
Han besteg en kerub och flög,
    han svävade fram på vindens vingar.
    [En kerub är ett bevingat himmelskt väsen, se 1 Mos 3:24; 1 Kung 6:24‑27; Hes 1:4‑28; 10:20.]
Och jag säger: O, att jag hade vingar som en duva,
    då skulle jag flyga iväg och finna vila.
Våra år varar i 70 år,
    eller med styrka, 80 år.
Likväl är deras stolthet [bästa år som en passerande storm] möda (hårt arbete) och fåfänga (tomhet, smärta, olycka);
    de är snabbt förbi och vi flyger bort.[Hebreiska ordet stolthet rohav är ovanligt, det kommer från verbet "att storma" och har betydelsen av att vara högmodig och arrogant uppblåst. Här finns också liknelsen att livet är som oväder som snabbt drar in och hastigt försvinner. Se även Pred 1:2.]
Du ska [behöver] inte vara rädd för nattens fasor,
    för pilen som flyger om dagen,
Om du bara fäster din blick på (fokuserar på) materiell rikedom,
    så är den plötsligt borta. Den har fått vingar och flyger i väg som en örn mot himlen.
Som sparven när den flyger förbi, som svalan flyger bort,
    så är det med en grundlös (oförtjänt) förbannelse, den landar inte [på den som är oskyldig].
Ovanför honom stod serafer, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter, och med två flög de.
Då flög en av seraferna till mig, och i sin hand hade han ett glödande kol som han tagit från altaret med en tång. [Bibeln nämner olika sorters änglar. Serafer är de änglar som hör ihop med eld (hebreiska verbet brinna är saraf). Därför är det logiskt att det är just en seraf som tar ett glödande kol från altaret här.]
De ska flyga ner över Filistéens skuldror i väst, tillsammans ska de grusa österns söner, de ska räcka ut sin hand över Edom och Moab och Ammons söner ska lyda dem.

Gläd er inte Filisteen, ingen av er,
    för att staven som slog dig är bruten,
för från ormens rot ska det komma en basilisk,
    och dess frukt ska vara en flygande orm.
Budskap (profetord, denna börda) över söderns (Negevs) vilddjur: Genom landet (fyllt) av problem och ångest varifrån lejoninnor och lejon kommer,
    huggormen och den giftiga flygaren (fågeln).
De bär sina rikedomar på unga åsnors skuldror,
    och sina skatter på kamelers pucklar,
till ett folk som inte har någon vinning av dem.
Som fåglar svävar [ovanför sitt bo och bevakar det],
    så beskyddar (bevakar)
        Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) [med alla sina himelska härar] Jerusalem;
    han beskyddar (bevakar)
och räddar, passerar över (hebr. pasa, se 2 Mos 12:13, 23, 27) och befriar.
Vilka är dessa som flyger som ett moln,
    som flyger som duvor till deras nästen?
Du har förökat dina köpmän över himlens stjärnor (så att de har blivit fler än stjärnorna),
    larverna sprider ut sig och flyr sin väg.
Deras hästar är vigare än leoparder
    och våldsammare än öknens vargar.
Deras ryttare sprider ut sig,
    ja deras ryttare kommer från avlägsna platser,
de flyger som gamar som skyndar sig att uppsluka (bytet).
Åter lyfte jag upp mina ögon och såg, och se, en flygande bokrulle (hebr. megilla)!
Han [ängeln] frågade mig: "Vad ser du?"
    Jag svarade: "Jag ser en flygande bokrulle. Den är 20 alnar (9 meter) lång och 10 alnar (4,5 meter) bred." [Längdmåttet en aln motsvarade ungefär 45 cm. Måttet härstammar från längden på en mans underarm (avståndet mellan armbågen och långfingret). Längden på en bokrulle var normalt 6-10 meter och bestod av djurhudar som sammanfogats. Bredden varierar mellan 23 till 28 cm. Den stora Jesajarullen (som hittades i Qumran vid Döda havet 1947) är 7,3 meter lång och 27 cm bred med 54 kolumner. Bredden på rullen i denna syn är ovanlig! Just måttet 20 x 10 alnar återfinns i beskrivningen av portalen på framsidan på Salomos tempel, se 1 Kung 6:3. Kanske täckte skriftrullen hela ingången? Det var ovanligt att rulla ut hela texten, när man läste rullade man samtidigt på båda sidor och hade bara två kolumner synliga i taget. Beroende på om rullen i synen ses vertikalt eller horisontell, kan det vara en öppen rulle för läsning, eller helt utrullad rulle som är väldigt bred.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.