5451 – סִבֹּלֶת (sibålet)

ax


Typ:
Hebreiska: סִבֹּלֶת (sibålet)
Ursprung: for H7641 (שִׁבֹּל)
Användning: 1 ggr i GT

Engelsk översättning

ear
Sibboleth

Engelsk beskrivning

1) an ear of grain or wheat


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
Totalt    1

Passager (1 st)

Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.