5359 – נָקָם (naqam)

hämd


Typ:
Hebreiska: נָקָם (naqam)
Ursprung: from H5358 (נָקַם)
Användning: 17 ggr i GT

Engelsk översättning

vengeance
[phrase] avenged, quarrel, vengeance

Engelsk beskrivning

1) vengeance
1a) vengeance (by God, by Samson, by enemies of Judah)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (17 st)


Jag ska [ta bort min skyddande hand och] låta ett svärd komma över er som ska hämnas invändningarna mot mitt förbund, och när ni samlas tillsammans i era städer ska jag sända pest bland er och ni ska utlämnas i era fienders händer.
Hämnden är min [Rom 12:9] och vedergällningen
    för den tid när deras fot ska slinta.
Olyckans dag är här
    och det som ska komma över dem ska komma med hast.
Om jag vässar mitt glimmande svärd,
    och min hand tar tag i domen [Ps 7:13‑14],
ska jag verkställa hämnden på mina motståndare,
    och jag ska återgälda dem som hatar mig.
Sjung högt (ljudligt), hans folks länder,
    för han hämnas sina tjänares blod
och verkställer hämnd på hans motståndare
    och försoning för sitt folks land.
Den rättfärdige ska fröjdas när han ser hämnden,
    när han tvättar sina fötter i de ogudaktigas blod. [Jes 63:1‑6; Upp 14:19‑20; 19:13‑14]
För mannens [den otrogna kvinnans man] svartsjuka gör honom rasande,
    han kommer inte att visa någon nåd då [otrohetsaffären uppdagas och] han hämnas.
För Herren (Jahve) har en hämndens dag,
    ett år av belöning (återbetalning) för Sions strid.
Säg till de som är rädda (har panik, bokstavligt "vars hjärta slår snabbt"):
    "Var stark, frukta inte, för er Gud kommer med hämnd.
    Med Guds vedergällning kommer han för att rädda (frälsa) er."
Din nakenhet ska blottas,
    din skam ska bli synlig.
Jag ska ta hämnd
    och inte låta någon människa lägga sig i.
Han bar [längtan efter] rättfärdighet som ett bröstpansar,
    och frälsningen (befrielsen) som en hjälm på sitt huvud.
Han tog på sig hämndens dräkt
    och bar svartsjuk kärlek som en mantel.
proklamera ett nådens (villkorad nåd – hebr. ratson) år från Herren (Jahve),
    och en Guds dag av hämnd.
    [Domen ska ske när Jesus kommer tillbaka för att upprätta tusenårsriket, se 2 Thess 1:6‑10.]
För att trösta alla som sörjer,
Hämndens dag som var i mitt hjärta
    och året för min återlösning har kommit.
för att låta raseriet komma så att hämnd kan tas
    har jag ställt hennes blod på den kala klippan så att det inte ska döljas.
Så säger Herrarnas Herre (Adonai Jahve): Eftersom Edom har handlat i stor hämnd mot Juda hus och har förolämpat dem djupt och hämnats på honom,
Så säger Herrarnas Herre (Adonai Jahve): Eftersom filistéerna har agerat med hämnd och har tagit hämnd med förakt i själen, med fördärv för gammalt hat,
Och i vrede och raseri ska jag verkställa hämnd över nationerna,
    eftersom de inte lyssnade.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.