5279a – נַעֲמָה (Naamah)

Naamah


Typ:
Substantiv Substantiv
 
fem. femininum
 
NamnNamn
 
Person Person
Personer: Naama, Naama
Hebreiska: נַעֲמָה (Naamah)
Uttal: na-a-ma
Talvärde: 165 (50 + 70 + 40 + 5)    ord med samma talvärde
Ursprung: feminin variant av H5277 (נַעַם) pleasantness
Ordagrann betydelse: behaglighet
Användning: 4 ggr i GT

Ursprung

feminin variant av H5277 (נַעַם) pleasantness:

נָ֑עַםNaamH5277Naam

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

Naamah

Engelsk beskrivning

Naamah = "loveliness"
n pr f
1) daughter of Lamech by his wife Zillah and sister of Tubal-cain in the days before the flood
2) the Ammonite wife of Solomon and mother of king Rehoboam of Judah


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
femininum
Namn/Plats namn/plats
-4


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i GT


1
2
1
Totalt    4

Referenser (4 st)


1 Moseboken (1)

Också Tsilla födde Toval-Kain, som smidde (hamrade, slipade, vässade – hebr. latas) [arbetade som smed och gjorde] alla slags verktyg av brons och järn.
[Här saknas "far till", vilket visar att han var en av flera som arbetade med metaller. Han var en smed och tillverkade jordbruksredskap men även vapen. Hans namn, som har med brodermördaren Kains namn, tillsammans med släktskapet med Lemech, antyder att hans hantverk kunde bli använt också till ondska.]
Och Toval-Kains syster var Naama [betyder: "tilltalande/vacker"].
[Lemechs tre söner Javal, Joval och Toval-Kain är snarlika Abel (hebr. Hevel), men som förfader för de som bor i tält och har boskap är det Javal som speciellt är likt hans namn och bär vidare Abels profession som fåraherde, se vers 2.]

1 Kungaboken (2)

[Rechavam var Sydrikets 1:a regent (regerade 930-913 f.Kr.).]
Och Rechavam Salomos son regerade i Juda. Rechavam var 41 år när han började regera och han regerade 17 år i Jerusalem, staden som Herren (Jahve) hade utvalt bland alla Israels stammar för att placera sitt namn där, och hans mor [drottningmoder] var Naama, ammonitiskan.
Och Rechavam sov hos sina fäder och blev begravd i sin far Davids stad. Och hans mors [drottningmoderns] namn var Naama, ammonitiskan. Och Avijam, hans son regerade i hans ställe.

2 Krönikeboken (1)

Kung Rechavam stärkte alltså sitt välde i Jerusalem och fortsatte att regera. Han var 41 år gammal när han blev kung, och han regerade 17 år i Jerusalem, den stad som Herren hade utvalt ur alla Israels stammar för att där fästa sitt namn. Hans mor hette Naama och var ammonitiska.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.