4985 – מָתֹק (matåq)

bli sött


Typ:
Hebreiska: מָתֹק (matåq)
Ursprung: a primitive root
Användning: 6 ggr i GT

Engelsk översättning

be sweet
be (made, [idiom] take) sweet

Engelsk beskrivning

1) to be or become sweet or pleasing
1a) (Qal)
1a1) to be or become sweet
1a2) to be or become pleasant
1a3) to suck
1b) (Hiphil) to give sweet taste


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
3
1
1
Totalt    6

Passager (6 st)


Och han ropade till Herren (Jahve) och Herren (Jahve) visade honom ett träd, och han kastade det i vattnet och vattnet blev sött. Där gjorde han en stadga och en förordning för dem och där prövade han dem.
Vi hade en underbar gemenskap tillsammans,
    i Herrens (Elohims) hus brukade vi vandra runt med (bland) folkmassorna.
"Stulet vatten [sex utanför äktenskapet] är sött (ger tillfredsställelse)
    och bröd givet i hemlighet är underbart gott (behagligt, tilltalande)."Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.