4799 – מָרַח (marach)

plåster


Typ:
Hebreiska: מָרַח (marach)
Ursprung: a primitive root
Användning: 1 ggr i GT

Engelsk översättning

to rub
lay for a plaister

Engelsk beskrivning

1) (Qal) to rub


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
Totalt    1

Passager (1 st)


Jesaja sade: "Låt dem ta en fikonkaka och lägg den som ett förband (bandage) på bölden och han ska tillfriskna."Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.