4471 – מַמְרֵא (Mamre)

Mamre


Typ:
Substantiv Substantiv
 
mask. maskulinum
 
NamnNamn
 
Plats Plats
Personer: Mamre
Platser: Mamre
Hebreiska: מַמְרֵא (Mamre)
Uttal: mam-re    Lyssna
Talvärde: 281 (40 + 40 + 200 + 1)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H4754 (מָרָא)(i den mening att vigor) lusty
Ordagrann betydelse: styrka
Användning: 10 ggr i GT

Ursprung

från H4754 (מָרָא)(i den mening att vigor) lusty:

מָרָאmaraH4754piska

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

Mamre

Engelsk beskrivning

Mamre = "strength" or "fatness"
n pr m
1) an Amorite who allied himself with Abram
n pr loc
2) an oak grove on Mamre's land in Palestine where Abraham dwelt
3) a place near Abraham's burial place, apparently identified with Hebron


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats
-5
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats
-5


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i GT


10
Totalt    10

Referenser (10 st)


1 Moseboken (10)

Och Abram slog ihop sitt tält, och han for i väg, och han slog sig ner vid Mambres terebintlund (stora träd – hebr. elon) som ligger vid (i) Hebron, och där byggde han ett altare åt Herren (Jahve).
[Den hebreiska texten har flera verb i tät följd, vilket indikerar en hastig rörelse och visar på Abrams omedelbara handling och försäkran om att löftet kommer att uppfyllas snabbt! Hebron (hebr. Chevron) ligger tre mil söder om Jerusalem och är knutpunkten för vägen från öst (med städer som Lachish) och söder (området i Negev). Exakta positionen av Mambre ges inte, men det är en eklund i eller nära Hebron (intill finns även en grotta, se 1 Mos 25:9). Omnämnande av ett fält (1 Mos 23:17; 23:19) gör att det kan ha varit strax utanför Hebron.]
Men en som lyckats fly kom och berättade detta för Abram, hebréen. Han bodde vid amoréen Mamres terebintlund. Mamre var bror till Eshkol och Aner, och de var i förbund med Abram.
förutom det som ynglingarna (tonåringarna – hebr. naar) har ätit och deras del av männen (hebr. enosh) som gick med mig, Aner, Eshkol och Mamre, låt dem ta sin del."
Herren (Jahve) uppenbarade sig [igen] för Abraham vid de stora träden (ekarna eller terebinterna) i Mamre [strax utanför Hebron, tre mil söder om Jerusalem]. Abraham satt vid tältöppningen under den hetaste delen av dagen [på eftermiddagen, mellan två och fem].
Efrons fält, som finns i Machpela, som ligger framför Mamre, fältet och grottan som är där och alla träd som är på fältet, det som fanns inom dess gränser runtom fastställdes
Därefter begravde Abraham sin hustru Sarah i grottan på Machpelas fält framför Mamre, det är Hebron i Kanaans land.
Isak och Ismael, hans söner, begravde honom i grottan i Machpela på fältet som ligger framför Mamre, det som (tidigare) tillhört Efron, Tsoars son, hettiten.
Och Jakob kom till Isak, sin far, i Mamre, till Kirjat-Arba, det är Hebron (Chevron), där Abraham och Isak vistades.
i grottan på Machpelas fält framför Mamre, i Kanaans land som Abraham köpte med fältet från hettiten Efron som en egendom och begravningsplats.
Hans söner bar honom till Kanaans land och begravde honom i grottan på Machpelas fält, som Abraham köpte med fältet som en egendom och begravningsplats från hettiten Efron, framför Mamre.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.