3811 – לָאָה (laah)

försöka, bli trött


Typ:
VERB
Rotord
Hebreiska: לָאָה (laah)
Uttal: la-a
Talvärde: 36 (30 + 1 + 5)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 19 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet laah till följande:

ἀγώνagonG0073kamp, löparlopp
ἀσθενέωastheneoG0770vara svag, vara sjuk,
δύναμαιdunamaiG1410kunna, vara kapabel, kan
ἐκλύωekluoG1590tröttna
ἐπέχωepechoG1907märka, se uppmärksamt på, stanna, hålla fast vid, ge akt på
κοπιάωkopiaoG2872arbeta, bli trött
λυπέωlupeoG3076bli bedrövad, gripas av sorg, bli sorgsen
παραλύωparaluoG3886vara förlamad
παρενοχλέωparenochleoG3926göra det svårt för, besvära
παρέχωparechoG3930besvära, oroa, skaffa åt, ge, bli
παρίημιpariemiG3935vara kraftlös

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

be weary
faint, grieve, lothe, (be, make) weary (selves)

Engelsk beskrivning

1) to be weary, be impatient, be grieved, be offended
1a) (Qal) to be weary, be impatient
1b) (Niphal) to be tired of something, weary oneself
1c) (Hiphil) to weary, make weary, exhaust


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (19 st)


1 Moseboken (1)

Och de slog männen utanför dörren med blindhet [ordet används bara här och i 2 Kung 6:18, kan syfta på både fysisk och mental blindhet], både små och stora, så att de tröttade ut sig själva på att finna dörren.

2 Moseboken (1)

Fisken som är i floden ska dö och floden ska bli stinkande [av all rutten fisk] och egyptierna ska avsky (tappa tålamodet; tröttas ut av) att dricka flodens vatten.' " [Här används hebr. laa i betydelsen att de blir uttröttade, irriterade och tappar tålamodet på att söka efter rent dricksvatten.]

Job (3)

"Om någon vågar ett ord till dig, tröttar det ut dig (blir du otålig)?
    Men vem kan avhålla sig från prat (hebr. milah)?
Men nu har det kommit över dig,
    och du är trött (utmattad),
det berör dig
    och du är förskräckt.
Men nu har jag blivit trött (utmattad)
    du har ödelagt hela min församling (hebr. eda) [alla runt mig – hela min familj].

Psaltaren (1)

Gud (Elohim), du lät ett ymnigt regn falla över ditt utvalda folk (ditt arv),
    när de var trötta så gav du dem styrka (du helade dem).

Ordspråksboken (1)

Den late sätter handen i maten,
    men är för trött för att föra upp den till munnen igen.

Jesaja (5)

Era nymånader och era [skenheliga] högtider
    avskyr min själ.
De har blivit en börda för mig,
    jag är trött att bära (ta emot) dem.
Då sade Jesaja: "Lyssna nu noga, Davids ätt [kung Achas och hela hans kungahus]! Är det inte illa nog att ni prövar människors tålamod [med förtryck och tyranni], ska ni också pröva min Guds tålamod [med hyckleri, avgudadyrkan och otro]?
Och det ska ske när man ser hur Moab har tröttat ut sig själv
    på de höga platserna, att han ska komma till sin helgedom och be,
    men han ska inte segra.
Du är utmattad av mängden av dina råd,
    låt nu astrologerna, stjärnskådarna, de månatliga prognosmakarna stå upp,
och rädda dig från de ting
    som ska komma över dig.

Jeremia (5)

Därför är jag fylld av Herrens (Jahves) vrede, jag är trött på hålla igen, häll ut den över dibarnen på gatan och över samlingen av unga män, eftersom även mannen med sin hustru ska bli fångad, den gamle med den som är full av dagar (har fyllt sina dagars mått).
Och de bedrar varje man sin egen granne och sanning talar de inte. De har lärt sina tungor att tala lögn, de tröttar ut sig med att synda (förvränga).
Eftersom du har sprungit med fotfolket (soldaterna) och de har tröttat ut dig, hur kan du då lita på hästarna? Och i landet shalom har du varit trygg, hur ska du göra i Jordans stolthet?
Du har kastat mig av dig förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve), du har gått baklänges, därför sträcker jag ut min hand mot dig och förgör dig. Jag är uttröttad av tröstande (att ömka, tycka synd om, ha medlidande).
Ibland tänker jag:
    "Jag ska inte nämna [Herrens namn] eller tala [profetera] i hans namn,"
men då blir hans budskap som en eld instängd inom mig (i mina ben).
    Jag försökte hålla tillbaka (uthärda) det, men kunde inte hålla inne det längre.

Hesekiel (1)

Den har tröttat ut sig själv med hårt arbete [med att blir skrubbad ren],
    likväl har dess stora ärg (orenhet, missfärgnignar) inte gått ur den
    – in i elden [igen] med sin ärg (orenhet, missfärgnignar). [Versen är svåröversatt. Sista delen kan vara en uppmaning, eller ett konstaterande.]

Mika (1)

Mitt folk, vad har jag gjort mot er?
    Och vari har jag tröttat ut er? Vittna mot mig!Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.