3595 – כִּיֹּר (kijor)

kärl, kar, fundament, plattform


Typ:
Substantiv
Hebreiska: כִּיֹּר (kijor)
Uttal: ki-jår
Talvärde: 230 (20 + 10 + 200)    ord med samma talvärde
Ursprung: or כִּיֹּר från samma som H3564 (כּוּר)
Användning: 23 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet kijor till följande:

βάσιςbasisG0939fot

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

basin

Engelsk beskrivning

1) pot, basin, laver, pan
1a) pot, caldron
1b) fire-pot, brazier
1c) basin, laver
1d) platform, stage


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (23 st)


2 Moseboken (9)

"Du ska göra ett vattenkar av brons och dess fundament av brons, till att tvätta sig, och du ska ställa det mellan mötestältet och altaret, och du ska hälla vatten i det.
och brännofferaltaret med alla dess redskap och vattenkaret och dess fundament.
och brännofferaltaret med alla dess redskap
och vattenkaret på dess fundament,
brännofferaltaret med dess galler av brons, dess stänger och alla dess redskap, vattenkaret och dess fundament,
Och han gjorde vattenkaret av brons och dess fundament av brons, av speglarna från de kvinnor som gjorde tjänst vid mötestältets öppning.
bronsaltaret
    och dess galler av brons,
    dess stänger och alla dess redskap, vattenkaret och dess fundament,
Du ska ställa vattenkaret mellan mötestältet och altaret och hälla vatten i det.
Du ska smörja vattenkaret och dess fundament och helga det.
Han ställde vattenkaret mellan mötestältet och altaret och hällde vatten i det för att tvätta sig,

3 Moseboken (1)

Och han stänkte därav på altaret sju gånger, och smorde altaret [2 Mos 27:1–8] och alla dess redskap, både vattenkaret [2 Mos 30:17–21] och dess fundament, till att helga dem.

1 Samuelsboken (1)

och han stack ner den i pannan eller grytan eller kitteln eller kärlet. Allt som köttkroken drog upp tog prästen därifrån. Så gjorde de mot alla israeliter som kom till Shilo.

1 Kungaboken (7)

Och varje ställ hade fyra hjul av brons och axlar av brons, och dess fyra hörn hade ett sidostycke under karet där sidostycket var gjutet med en krans på sidan av varje.
Och han gjorde tio bronsskålar, en skål rymde 40 volymenheter och varje skål var 4 alnar [1.8 meter]. Och på varje av de 10 ställen en skål.
Och Chiram gjorde kärl och skovlar och vattenkaren. Så avslutade Chiram allt arbete som han hade gjort åt Salomo på Herrens (Jahves) hus:
och de 10 ställen och de tio skålarna på ställen,

2 Kungaboken (1)

Och kung Achaz skar av (bröt i bitar) kanten på fundamentet och tog bort bäckenet från det, och han tog bort havet från kopparoxarna som var under det och ställde det på ett fundament (golv) av stenar.

2 Krönikeboken (3)

Han gjorde också tio tvättkar och ställde fem på högra sidan och fem på vänstra. De skulle användas vid tvättning. I dem skulle man skölja det som hörde till brännoffret. Men havet var för prästerna att tvätta sig i.
Dessutom gjorde också faten och underredena att ställa faten på.
Han hade gjort en talarstol av koppar, 5 alnar [2,25 meter] lång, 5 alnar [2,25 meter] bred och 3 alnar [1,35 meter] hög, och ställt den mitt på den yttre förgården, och han stod nu i talarstolen. Sedan föll han ner på knä inför Israels hela församling, räckte ut sina händer mot himlen

Sakarja (1)

På den dagen ska jag göra Juda ledare som en gryta över elden i skogen (som vållar skogsbrand) och som en brinnande fackla bland kärvar, och de ska uppsluka alla folk runtomkring, vid sin högra och vid sin vänstra, och Jerusalem ska åter bli bebott på hennes egen plats i Jerusalem.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.