3512a – כָּאָה (kaa)

vara ledsen, vara nedslagen


Typ:
Hebreiska: כָּאָה (kaa)
Ursprung: a primitive root
Användning: 3 ggr i GT

Engelsk översättning

be disheartened
broken, be grieved, make sad

Engelsk beskrivning

1) to be sad, be disheartened
1a) (Niphal) to be disheartened, be cowed
1b) (Hiphil) to make sad


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
1
Totalt    3

Passager (3 st)


Eftersom han inte kom ihåg att visa nåd (omsorgsfull kärlek)
    utan förföljde de betryckta (ansatta) och fattiga [helt beroende av dig Gud]
    och dem med brustna hjärtan, var han redo att dräpa.
Skepp från Kittim [romerska fartyg från Cypern i väster] ska komma emot honom och han ska förlora modet (bli rädd). [Kittim var ett annat namn för ön Cypern, men också ett uttryck för länderna väster om Egypten och Syrien i allmänhet. Här syftar det på den romerska flotta som kommit till Alexandria under befäl av Gaius Laenas på Ptolemaios begäran. Här introduceras den fjärde stormakten, romarna, som snart kommer att ta över efter grekerna.]

Förföljelse av judar

Då ska han vända tillbaka [till Syrien] och rikta sin vrede mot det heliga förbundet och ge vreden fritt utlopp. Han ska vända tillbaka och ära (lyssna på) de som övergett det heliga förbundet. [År 167 f.Kr. vände Antiochos IV sin förödmjukelse till ilska mot det judiska folket ännu en gång. Han sände en befälhavare som hette Apollonios till Jerusalem. Han låtsades komma i fredliga syften, men på sabbatsdagen attackerade och dödade han många judar och plundrade staden, se 2 Mack 5:23-26. Samtidigt belönade han de judar som stödde hans hellenistiska agenda, se 2 Mack 4:7-17.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.