3061 – יְהוּד (jehod)

Judéen


Typ:
Arameiskaarameiskt ord
Substantiv Substantiv
 
NamnNamn
 
Plats Plats
Arameiska: יְהוּד (jehod)
Uttal: je-hod    Lyssna
Talvärde: 25 (10 + 5 + 6 + 4)    arameiska ord med samma talvärde
Ursprung: (arameiska) förkortat från a form motsvarande till H3063 (יְהוּדָה)
Ordagrann betydelse: välsignad
Användning: 7 ggr i GT

Ordstam

Ord med jehod som rot:

יְהוּדַיjehodajA3062jude

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

Judea
Jewry, Judah, Judea

Engelsk beskrivning

1) Judah-the territory of the tribe of Judah


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
Namn/Plats namn/plats
-7


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i GT


3
4
Totalt    7

Referenser (7 st)


Esra (3)

Profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn som var över dem.
Kungen bör veta att vi kom till provinsen Judéen, till den store Gudens hus. Detta bygger man nu upp med stora stenar [ordagrant: "stenar som måste rullas"] och sätter trävirke [balkar] i väggarna. Arbetet utförs med omsorg och går snabbt framåt under deras ledning.
Kungen och hans sju rådgivare sänder i väg dig för att undersöka förhållandena i Juda och Jerusalem utifrån din Guds påbud, som är i din hand.

Daniel (4)

Arjok tog på en gång med sig Daniel till kungen [Nebukadnessar] och sa: "Jag har funnit en man bland de judiska fångarna som kan tyda drömmen!"
[Daniels osjälviskhet visar sig när hans första ord till Arjok är att inte förgöra "alla visa i Babylon". Detta står i kontrast till Arjok, som verkar vilja ta åt sig äran genom att säga att "han har hittat en man". Dock kan man ana hans entusiasm över att det oangenäma uppdraget att avrätta alla visa inte behöver utföras.]
Så blev Daniel [som nu är i 80-årsåldern] förd till kungen, och kungen sa till honom: "Du är ju Daniel, en av de judiska fångar som min företrädare (far), kungen, förde hit från Juda!
Sedan sa de till kungen: "Daniel, en av de judiska fångarna (ordagrant 'en av sönerna av de bortförda från Juda'), rättar sig varken efter dig eller det påbud som du har signerat. Tre gånger om dagen ber han sin bön."
[De vill låta Daniel framstå i dåligt ljus. De betonar att Daniel inte är en av dem. Enda orsaken att nämna att han varit en fånge var att förnedra honom och misstänkliggöra Daniels intentioner. För det andra säger de att Daniels handlande var inte bara mot lagen, utan mot kungen själv. Inte nog med att Daniel gått emot kungen och lagen, han gjorde det medvetet tre gånger om dagen. Det var inte bara ett missförstånd utan en medveten handling.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.