2610 – חָנֵף (chanef)

vanhelga


Typ:
VERB
Rotord
Hebreiska: חָנֵף (chanef)
Uttal: cha-nef
Talvärde: 858 (8 + 50 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 11 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet chanef till följande:

ἐξάγωexagoG1806föra ut
ἐπάγωepagoG1863komma, komma över
μιαίνωmiainoG3392bli orenad
μολύνωmolunoG3435befläcka

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to pollute
corrupt, defile, [idiom] greatly, pollute, profane

Engelsk beskrivning

1) to be profaned, be defiled, be polluted, be corrupt
1a) (Qal)
1a1) to be polluted
1a2) to be profane, be godless
1b) (Hiphil)
1b1) to pollute
1b2) to make profane, make godless, cause to be defiled


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


2
1
1
5
1
1
Totalt    11

Referenser (11 st)


4 Moseboken (2)

Och ni ska inte orena landet som ni är i, för blod orenar landet, och ingen försoning kan göras för landet för det blod som spillts där, utom genom blodet av den som spillde det.

Psaltaren (1)

De utgöt oskyldigt blod,
    blodet av deras söner och döttrar,
som de offrade till Kanaans avgudar [Jer 19:4],
    så landet blev ohelgat (orenat) genom blodet.

Jesaja (1)

Jorden är orenad av sina invånare,
    eftersom de har överträtt undervisningen,
kränkt förordningarna (saker inristat),
    brutit det eviga förbundet.

Jeremia (5)

Han säger: Om en man förskjuter sin hustru
    och hon går ifrån honom och blir en annan mans,
ska han återvända till henne igen?
    Ska inte landet bli mycket förorenat? [5 Mos 24:1–4]
Men du har varit en prostituerad med många älskare
    och ändå vill du återvända till mig [Hos 2:7],
förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).
Lyft upp dina ögon över de kala höjderna [Juda] och se!
    Var har du inte legat [orenat dig med avgudar]?
Vid vägarna har du suttit till dem
    som en arab i vildmarken
och du har förorenat landet
    med din prostitution och din ondska.
Och det skedde från hennes prostitution att landet förorenades, och hon begick äktenskapsbrott med stenar och med stockar. [Stenar och stockar är materialen som avgudar tillverkas av.]
För både präst och profet är ogudaktiga, ja i mitt hus har jag funnit deras ondska förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).

Daniel (1)

Sedan ska han tala med smickrande (inställsamma) ord till dem som har lämnat förbundet. Men de av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut.

Mika (1)

Och nu är många nationer församlade
    mot dig som säger:
"Låt henne bli orenad
    och låt våra ögon stirra på Sion."Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.