2280 – חָבַשׁ (chavash)

sadla


Typ:
Hebreiska: חָבַשׁ (chavash)
Uttal: cha-vash
Talvärde: 310 (8 + 2 + 300)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 33 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet chavash till följande:

ἀνακαλύπτωanakaluptoG0343avtäcka, ta bort
ἀποκαθίστημιapokathistemiG0600återställa,
ἀρχηγόςarchegosG0747furstlig
δεσμεύωdesmeuoG1195binda
δέωdeoG1210binda
δύνωduno, dumi, duoG1416gå ned, solnedgång
ἐμπίπλημιempiplemi, emplethoG1705mätta
ζώννυμιzonnumi, zonnuoG2224spänna på, sätta på
ἰάομαιiaomaiG2390hela, bli botad
καταδέωkatadeoG2611förbinda
περιτίθημιperitithemiG4060sätta omkring, klä på, hänga på

Engelsk översättning

to saddle/tie
bind (up), gird about, govern, healer, put, saddle, wrap about

Engelsk beskrivning

1) to tie, bind, bind on, bind up, saddle, restrain, bandage, govern
1a) (Qal)
1a1) to bind, bind on
1a2) to bind up
1b) (Piel) to bind, restrain
1c) (Pual) to be bound up


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (33 st)


1 Moseboken (1)

Abraham steg upp tidigt nästa morgon och sadlade sin åsna. Han tog med sig två av sina unga män (tjänstefolk) och Isak, hans son. Han klöv ved till brännoffret, steg upp och gick till den plats som Gud hade talat om för honom.

2 Moseboken (1)

Och du ska omgjorda dem med gördlar, Aron och hans söner och binda huvudbonader på dem, och de ska vara innehavare av prästämbetet som en evig förordning (ordagrant "saker inristat"), och du ska avskilja (inviga) Aron och hans söner.

3 Moseboken (1)

Och Mose förde fram Arons söner och satte kläder på dem [2 Mos 28:39–41] och omgjordade dem med gördlar och satte huvudbonader på dem som Herren (Jahve) hade befallt Mose.

4 Moseboken (1)

Och Bileam steg upp på morgonen och sadlade sin åsna och gick med Moavs furstar.

Domarboken (1)

Men mannen var inte villig till att övernatta [ännu en natt utan gjorde iordning sig på eftermiddagen den 6:e dagen], så han steg upp och gick och upp i höjd med Jevus (Jebus), det är [det tidigare namnet på staden] Jerusalem. Han hade ett par sadlade åsnor med sig, och hans konkubin var med honom. [Även hans manliga tjänare var med i följet tillbaka, se vers 3 och 11.]

2 Samuelsboken (3)

Och när David kommit förbi toppen, se då mötte honom Tsiva, Mefivoshets tjänare, med ett par åsnor och på dem 200 brödkakor och 100 russinklasar och hundra sommarfrukter och ett krus med vin.
Och när Achitofel såg att hans råd inte följdes sadlade han sin åsna och steg upp och gick hem till sin stad och gjorde i ordning sitt hus och hängde sig själv och han dog. Och han blev begravd i sin fars grav.
Och han sade: "Min herre kungen, min tjänare bedrog mig, för din tjänare sade: Jag ska sadla en åsna åt mig så att jag kan rida på den och gå med kungen eftersom din tjänare är lam.

1 Kungaboken (6)

Och Shimi steg upp och sadlade sin åsna och gick till Gat, till Achish för att leta efter sina tjänare, och Shimi gick och förde tillbaka sina tjänare från Gat.
Och han sade till sina söner: "Sadla åsnan åt mig." Och de sadlade åsnan åt honom och han red på den.
Och det skedde efter att han ätit bröd och efter att han druckit, att han sadlade åsnan för honom, till profeten som han hade återfört.
Och han talade till sina söner och sade: "Sadla åsnan åt mig." Och de sadlade den. -------------- Är det så att vers 13 och 27 ramar in en kiasm?

2 Kungaboken (1)

Och hon sadlade en åsna och sade till sin tjänare: "Driv på och gå framåt, låt inte ritten tappa fart, om jag inte ber dig [sakta ner]."

Job (4)

Eftersom han ger smärta (hebr. kaav) och förbinder (hebr. chavash)
    han genomborrar och hans hand botar (gör frisk, lagar, reparerar).
Ska den som hatar rätt regera?
    Ska du fördöma honom som är rättfärdig och mäktig (hebr. kabir)?
Göm [begrav] dem i marken.
Bind (fängsla) deras ansikten i mörkret (det gömda, dolda) [graven].

Psaltaren (1)

Han helar (botar, reparerar; syr ihop) de brutnas [dem som har ett brustet och förkrossat] hjärta,
    och förbinder deras sår [dem som har smärta och sorg].

Jesaja (4)

Från foten till huvudet
    finns ingen sundhet.
Skador, blåmärken och öppna sår,
    inte omskötta, inte omlagda och utan lindring med olja.
På den dagen ska han svära och säga:
    "Jag vill inte vara ledare, för i mitt hus finns varken bröd eller en mantel.
    Ni ska inte göra mig till ledare för ett folk."
Och ljuset från månen ska bli som ljuset från solen och solens ljus ska förökas sju gånger, som ljuset från sju dagar, den dag då Herren (Jahve) binder upp sitt folks skada och botar deras sår.
[Jesus citera från vers 1a–2 när han läser profettexten i synagogan i Nasaret, se Luk 4:16–22. Jesus avslutar läsningen mitt i vers 2 och tar inte med den sista delen som handlar om Guds dom. Detta måste ha väckt förundran bland åhörarna. När Jesus kommer tillbaka den andra gången är det för att fullborda den sista delen av denna profetia.] Herrarnas Herres (Adonai Jahves) Ande är över mig, för Herren (Jahve) har smort (utvalt) mig
    att uppmuntra (förkunna glada nyheter för) de fattiga (ödmjuka).
Han har sänt mig att hjälpa (läka, binda upp såren på) de som har brustna hjärtan,
    proklamera (utropa) befrielse för de fångna,
    och frihet (öppnade fängelsedörrar) för de bundna,

Hesekiel (7)

Jag klädde dig i brokigt vävda kläder och med skor av skinn, och jag band fint linne runt dig och täckte dig med silke.
Sucka i tysthet. Sörj inte för de döda, bind din huvudbindel över dig och sätt dina skor på dina fötter och dölj inte din överläpp och ät inte männens bröd.
Dessa var dina handelsresande i ypperliga tyger, draperingar av blått och brokigt vävt arbete och kistor med mycket kläder, bundna med band och skodda med cederträ bland dina köpmän.
Människobarn jag har brutit av faraos arm, kungen i Egypten, och den har inte blivit omlagd så att den kan botas, den har inte blivit spjälad och fått styrka att hålla svärdet.
De svaga har ni inte styrkt, inte heller har ni botat det som varit sjukt, och ni har inte bundit upp det som varit brutet. Ni har inte fört tillbaka det som varit vilse och ni har inte letat efter det som varit förlorat [Matt 18:12; Luk 15:4], utan med våld har ni regerat över dem och med stränghet.
Jag ska söka efter de förlorade och föra tillbaka de som drivits bort (tvingats bort mot sin vilja). Jag ska förbinda de skadade, och stärka de svaga. Men de feta och de starka ska jag förgöra. Jag ska mata dem med dom (rättvisa ska skipas).

Hosea (1)

[Nu följer en trefaldig vädjan till omvändelse.] Kom, låt oss vända tillbaka till Herren (Jahve)!
    [Det är bara Herren, inte Assyrierna som man tidigare vänt sig till, som kan hela och läka landet, se Hos 5:13]
Han har rivit oss,
    men han ska hela oss.
Han har slagit oss,
    men han ska förbinda oss.

Jona (1)

Vatten omringade mig upp till min själ (in på livet),
    djupen omringade mig,
    mitt huvud var inlindat i sjögräs.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.