1494 – גָּזַז (gazaz)

klippa


Typ:
VERB
Rotord
Hebreiska: גָּזַז (gazaz)
Uttal: ga-zaz    Lyssna
Talvärde: 17 (3 + 7 + 7)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot (akin till H1468 (גּוּז))
Användning: 15 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet gazaz till följande:

διαστέλλομαιdiastellomaiG1291förbjuda, gett i uppdrag,
κείρωkeiroG2751klippa

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to shear
cut off (down), poll, shave, (sheep-) shear(-er)

Engelsk beskrivning

1) to shear, mow
1a) (Qal)
1a1) to shear
1a2) shearer (participle)
1b) (Niphal) to be cut off, be destroyed


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (15 st)


1 Moseboken (3)

Men Laban hade gått för att klippa sina får. Då stal Rakel sin fars husgudar (hebr. terafim).
Efter en tid (många dagar) dog Shoas dotter, Judas hustru. Juda blev tröstad och gick upp till sina fårskötare i Timnah, han och hans vän adullamiten Chira.
Detta berättades för Tamar: "Se din svärfar går upp till Timnah för att klippa sina får." [Timnah, nuvarande Tel Batash, var en stad i Juda, 2 mil nordväst om Adullam och 7 km norr om Bet Shemesh. Det var en gränsstad för Juda stams område, se Jos 15:10. Det är här Simson så småningom tar en av filistéernas döttrar som fru, se Dom 14:1.]

5 Moseboken (1)

Allt förstfött av hankön som föds i din hjord och i din flock ska du helga till Herren din Gud (Jahve Elohim). Du ska inte göra något arbete med förstlingen av dina oxar eller klippa förstlingen i din flock.

1 Samuelsboken (4)

Och där fanns en man i Maon, vars ägor var i Karmel [inte berget Karmel, utan byn Karmel 13 km söder om Hebron], och mannen var mycket rik och han hade 3 000 får och 1 000 getter och han klippte sina får i Karmel.
Medan David var i öknen hörde han att Naval klippte sina får.
Jag har hört att du klipper och dina herdar är nu med oss och vi gör dem inget illa utan vi ser till att ingenting fattas dem (vi vaktar deras tillhörigheter när de inte är här) under tiden som de är i Karmel.
ska då jag ta mitt bröd och mitt vatten och mitt kött som jag har slaktat åt mina fårklippare och ge till män som jag inte vet vilka de är?"

2 Samuelsboken (2)

Och det skedde efter två fulla år att Avshalom hade fårklippare i Baal-Chatsor som är bredvid Efraim och Avshalom bjöd in alla kungens söner.
Och Avshalom kom till kungen och sade: "Se nu, dina tjänare har fårklippning, låt kungen, jag ber dig, och hans tjänare gå med dina tjänare."

Job (1)

När Job hörde detta ställde han sig upp och rev sönder sin mantel och rakade sitt huvud [dåtida seden för att visa sorg, se Joel 2:13; Jer 7:29; Mika 1:16]. Sedan kastade han sig raklång till marken [i vördnad för Gud]

Jesaja (1)

[Nu följer tre verser som tematiskt hör ihop med vers 1–3. Där förklarades mysteriet med rotskottet, här används bilden av ett lamm som är tyst på väg till slakt. Jesus argumenterade inte mot sina opponenter, se Apg 8:32; Matt 26:63; Mark 14:61; Joh 19:9; 1 Pet 2:23] Han blev pinad (nedtyngd) och han ödmjukade sig själv,
    han öppnade inte sin mun,
som ett lamm som leds iväg till att slaktas
    och som ett får som är tyst framför den som klipper det,
    han öppnade inte sin mun.

Jeremia (1)

Klipp av ditt hår och kasta bort det och stäm upp en klagosång på de kala höjderna [de höga kullarna utan vegetation], för Herren (Jahve) har förskjutit och övergett hans vredes generation.

Mika (1)

Gör [raka] dig skallig [för att visa sorg]
    och rannsaka dig för de söner som du omhuldar,
utvidga din skallighet som gamens,
    för de går i fångenskap från dig.

Nahum (1)

Så säger Herren (Jahve): "Fastän de är vid full styrka, ja de är många,
    så ska de bli nedslagna och försvinna bort,
och även om jag har plågat dig
    ska jag inte plåga dig mer.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.