1391 – גִּבְעוֹן (givån)

Gibeon, Givon


Typ:
Hebreiska: גִּבְעוֹן (givån)
Ursprung: from the same as H1387 (גֶּבַע) hilly
Användning: 46 ggr i GT

Engelsk översättning

Gibeon

Engelsk beskrivning

Gibeon = "hill city"
1) a Levitical city of Benjamin, modern 'el-Jib', which lies 5 miles or 8 km from Jerusalem


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (46 st)


Men när Givons invånare [8 km sydväst om Ai] hörde vad Josua hade gjort med Jeriko och Ai,
Och Israels söner vandrade och kom till deras städer på den tredje dagen. Deras städer var
Givon [som var den ledande, se vers 3‑4]
och Kefira
och Beerot
och Kirjat-Jearim. [Dessa städer hade en allians, och är alla bara 1,5 mil från Jerusalem. De hamnade i Benjamins stams område, se Jos 18:25‑26, 28.]
[Detta är första gången Jerusalem nämns i Bibeln. Det hebreiska namnet är Jeroshalajim. Hebreiskan har förutom singular och plural även dual som innebär två – ändelsen "-ajim" indikerar detta. Dualformen på Jerusalem har ibland tolkats som de två berg som staden vilar på, men går också bokstavligt att se som att staden betyder dubbel frid. Här antyds också att det finns två Jerusalem – det himmelska och det jordiska. I Uppenbarelseboken är det helt tydligt (Upp 21:2, 10), men även passager från profeterna (Jes 6:1) gör att den åsikten också finns i den rabbinska tolkningen. I antika egyptiska källor kallas staden "Ursalimmu" vilket betyder "fridens fundament/fredens grund".] Och det hände sig att när Adonitsedek [Namnet betyder "min herre är rättfärdighet"], Jerusalems kung, hörde hur Josua hade intagit Ai och fullständigt ödelagt det, så som han hade gjort med Jeriko och dess kung, så hade han gjort med Ai och dess kung, och hur invånarna i Gibeon hade gjort fred med Israel och var (vistades) ibland dem,
då blev de mycket rädda (fruktade de storligen) eftersom Gibeon var en stor stad, som en av de kungliga städerna och eftersom det var större än Ai och alla män där var mäktiga stridsmän.
"Kom upp till mig och hjälp mig och låt oss slå Gibeon, för de har gjort (ingått) fred med Josua och med Israels söner."
Därför samlade sig de fem kungarna från amoreerna, Jerusalems kung, Hebrons kung, Jarmots kung, Lachishs kung, Eglons kung tillsammans och gick upp, de och deras härar och slog läger mitt emot Gibeon och krigade mot dem.
Och Gibeons män sände (bud) till Josua till lägret i Gilgal [intill Jeriko] och sade: "Släpp inte dina händer från dina tjänare, kom upp till oss snabbt och rädda oss och hjälp oss, för alla amoréernas kungar som bor i bergsbygden [Jerusalem, Hebron, Jarmot, Lachish och Eglon] har samlat sig tillsammans mot oss."
Och Herren (Jahve) förvirrade dem (panik och tumult bröt ut) inför Israel som slog dem med en stor slakt vid Gibeon, och de jagade dem längs vägen upp mot Bet Choron och slog dem ända till Azeqa och till Makeda. [Jakten gick först nordväst och sedan sydväst, en sträcka på 3 mil.]
Sedan talade Josua till Herren (Jahve) på den dagen när Herren (Jahve) gav amoreerna inför Israels söner, och han sade i Israels åsyn:
"Sol stå stilla (var tyst – hebr. dom) över Gibeon
    och du måne i Ajalons dal."
Och Josua slog dem från Kadesh Barnea ända till Gaza och hela Goshen ända till Gibeon.
Där var ingen stad som gjorde (ingick) fred med Israels söner förutom hivéerna, Gibeons invånare, de tog alla (städer) i strid.
[14 städer i väster:]
Givon
och Rama
och Beerot
Och från Benjamins stam, Givon med den öppna marken runtom, Geva med den öppna marken runtom,
Och kungen gick till Givona och offrade där, för det var den stora höga platsen. 1 000 brännoffer offrade Salomo på altaret.
I Gibeon [en mil nordväst om Jerusalem där den största offerhöjden i landet fanns innan templet blev klart] uppenbarade sig Herren för Salomo i en dröm om natten [samma dag som han offrat där, se 2 Krön 1:7].
    Gud sade: "Be om vad du vill och jag ska ge dig det."
Gibbars söner: 95
Och bredvid dem reparerade Melatia, giboniten, och Jadon, meroniten, män från Gibeon och Mispa som lydde under ämbetsmännen på andra sidan floden (Eufrat).
Gibeons söner: 95 [I vers 8 till 25 används ordet bnei för söner, från vers 26 till 33 används ordet anashei som översätts "människor" eller "folk". Från vers 34 används åter bnei fram till vers 63]
För Herren (Jahve) ska resa sig som på berget Peratsim [2 Sam 5:20],
    han ska bli vred som i Gibeons dal [Jos 10:10‑14],
för att han ska göra sitt görande, förunderligt är hans görande,
    och arbeta sitt arbete, noggrant är hans arbete.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.