0848 – אֶשְׁתָּאֻלִי (eshtaoli)

estaolit


Typ:
Substantiv Substantiv
 
NamnNamn
 
Område Område
Hebreiska: אֶשְׁתָּאֻלִי (eshtaoli)
Uttal: esh-ta-u-li    Lyssna
Talvärde: 742 (1 + 300 + 400 + 1 + 30 + 10)    ord med samma talvärde
Ursprung: patrial från H0847 (אֶשְׁתָּאֹל)
Användning: 1 ggr i GT

Ursprung

patrial från H0847 (אֶשְׁתָּאֹל):

אֶשְׁתָּאוֹלEshtaolH0847Eshtaol

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

Eshtaolite
Eshtaulites

Engelsk beskrivning

Eshtaulites = "I will be entreated"
1) the inhabitants of Eshtaol


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis
Etnicitet etnicitet
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Användning i GT


1
Totalt    1

Referenser (1 förekomster i 1 verser)

Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.