0839 – אֲשֻׁר (ashor)

ädelträ


Typ:
Substantiv Substantiv
 
fem. femininum
 
Hebreiska: אֲשֻׁר (ashor)
Uttal: a-shur    Lyssna
Talvärde: 1111 (1 + 300 + 200 + 10 + 600)    ord med samma talvärde
Ursprung: förkortat för H8391 (תְּאַשּׁוּר)
Användning: 0 ggr i GT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

boxwood
Ashurite

Engelsk beskrivning

1) one from the tribe of Asher


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Referenser (0 st)


Ordet används inte i den hebreiska texten.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.