0735 – אֹ֫רַח (orach)

väg


Typ:
Arameiskaarameiskt ord
Substantiv Substantiv
 
mask. maskulinum
 
Arameiska: אֹ֫רַח (orach)
Uttal: å-rach    Lyssna
Talvärde: 209 (1 + 200 + 8)    arameiska ord med samma talvärde
Ursprung: (arameiska) motsvarande till H0734 (אֹרַח)
Användning: 2 ggr i GT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

way

Engelsk beskrivning

1) way, path, course of life


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
pl. gen. femininum pluralis genitiv
-2


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i GT


2
Totalt    2

Referenser (2 st)


Daniel (2)

Därför vill jag, Nebukadnessar, nu prisa, upphöja och ära himlens Konung. Allt han gör är rätt (sanning) och rättvist (rättfärdigt) och han kan ödmjuka de som beter sig högmodigt."
I stället har du satt dig upp mot himmelens Herre. Du tog fram kärlen från hans hus [templet i Jerusalem]. Sedan drack du, dina stormän, dina fruar och konkubiner (älskarinnor) vin ur dem. Du prisade gudar av silver och guld, brons, järn, trä och sten – gudar som varken kan se eller höra eller förstå! Men du har inte ärat den Gud som har ditt nästa andetag och hela din existens (alla dina vägar) i sin hand! [I stället har du vanärat och hädat honom – detta är allvarligt.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.