0666 – אֲפֵר (afer)

bindel


Typ:
Substantiv Substantiv
 
mask. maskulinum
 
Hebreiska: אֲפֵר (afer)
Uttal: a-fer    Lyssna
Talvärde: 281 (1 + 80 + 200)    ord med samma talvärde
Ursprung: från samma som H0665 (אֵפֶר) (i den mening att covering)
Användning: 2 ggr i GT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

bandage
ashes

Engelsk beskrivning

1) covering, bandage


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis
-2


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i GT


2
Totalt    2

Referenser (2 st)


1 Kungaboken (2)

Och profeten gick därifrån och väntade på kungen vid vägen och förställde sig själv med sin huvudbonad (betyder även aska) över sina ögon.
Och han skyndade och tog av sig huvudbonaden från sina ögon, och Israels kung kände igen att han var en av profeterna.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.