0661 – אָפַף (afaf)

omge


Typ:
Verb Verb
 
Rotord
Hebreiska: אָפַף (afaf)
Uttal: a-faf    Lyssna
Talvärde: 881 (1 + 80 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 5 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet afaf till följande:

περιέχωperiechoG4023vara förundrad, innehålla, innesluta, omfatta

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to surround
compass

Engelsk beskrivning

1) to surround, encompass
1a) (Qal) to encompass


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Verb Verb
qal qatal 3p pl. qal qatal (perfekt) tredje person pluralis
-5


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i GT


1
3
1
Totalt    5

Referenser (5 st)


2 Samuelsboken (1)


Dödens rep omslöt mig,
Belials flod (de ondskefulla kaotiska, sataniska) strömmarna (det forsande vattnet) förskräckte (angrep) mig [ville dränka mig].

Psaltaren (3)


Dödens rep slöt sig om mig,
fördärvets [laglöshetens sataniska] strömmar (forsande vatten) förskräckte mig [ville dränka mig].
För ondska [plural] har omringat mig,
mer än jag kan räkna.
Mina skulder (felsteg, synder) har hunnit ifatt mig,
och jag kan inte se;
de är fler än mina huvudhår,
mitt hjärta sviktar (mitt mod lämnar mig).
[Ordet ondska är i plural. I närmsta kontext syftar det på skulder. Det hebreiska ordet avon har betydelsen att "vika av från vägen". Det beskriver ett handlingsätt där man överträtt Guds lag, men också den skuld som felsteget innebär. Eftersom psalmen har messianska undertoner så finns det inget som hindrar att den kan appliceras på Jesu syndfria liv. Eftersom ondska är i plural är det inte bara skulden/synden som omringar, utan även hotande yttre fiender, se vers 15.]
Dödens band omslöt mig mer och mer,
Sheols (underjordens, dödens) ångest hade mig i sitt grepp.
Jag stod inför nöd (enorma problem) och stor sorg,

Jona (1)

Vatten omringade mig upp till min själ (in på livet),
djupen omringade mig,
mitt huvud var inlindat i sjögräs.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.