0602 – אָנַק (anaq)

jämra sig


Typ:
Verb Verb
 
Rotord
Hebreiska: אָנַק (anaq)
Uttal: a-naq    Lyssna
Talvärde: 151 (1 + 50 + 100)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 4 ggr i GT

Ordstam

Ord med anaq som rot:

אֲנָקָהanaqahH0603klagan
אַקּוֹaqoH0689stenbock

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet anaq till följande:

κρατέωkrateoG2902gripa, ta, hålla
στενάζωstenazoG4727sucka

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to groan
cry, groan

Engelsk beskrivning

1) to cry, groan
1a) (Qal) to cry, lament
1b) (Niphal) to make lamentation


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Verb Verb
nifal particip aktiv pl. nifal particip aktiv maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
qal qal
-1
Verb Verb
nifal 2p sing. nifal andra person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i GT


1
3
Totalt    4

Referenser (4 st)


Jeremia (1)

Därför, se, dagarna kommer förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve) när jag ska döma över hennes skurna avgudabilder, och genom hela hennes land ska de skadade stöna.

Hesekiel (3)

Och Herren (Jahve) sa till honom: Gå genom stadens mitt, genom mitten av Jerusalem och sätt ett märke [hebr. tav; den sista bokstaven i hebreiska alfabetet vars piktogram är ett kors] på pannan på alla de män som suckar och som ropar på grund av alla styggelser som görs i hennes mitt. [Upp 3:12; 7:3; 9:4; 14:1; 22:4]
[När nu de som sörjde över det som beskrivits ske i templet i kapitel 8 märkts av mannen i linnekläder, går de sex andra männen vidare för att utföra domen. Jmf. 2 Mos 12:23.]
Sucka i tysthet. Sörj inte för de döda, bind din huvudbindel över dig och sätt dina skor på dina fötter och dölj inte din överläpp och ät inte männens bröd.
Så säger Herrarnas Herre (Adonaj Jahve) till Tyros: Ska inte öarna skaka vid ljudet från dina fallnas stönande, när slaktaren låter slakten ske i din mitt?Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.