0394 – אַכְזָרִי (achzari)

grym


Typ: H:A
Hebreiska: אַכְזָרִי (achzari)
Ursprung: from H393 (אַכְזָר)
Användning: 8 ggr i GT

Engelsk översättning

cruel
cruel (one)

Engelsk beskrivning

1) cruel


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


4
1
3
Totalt    8

Passager (8 st)


Annars ger du din ära (sexuell energi, styrka, rikedom) till andra
    och dina år (ditt liv) till en hänsynslöst grym person,
En man som ger sig själv nåd (omsorgsfull kärlek) gör sig själv gott (får tillbaka välsignelse),
    men den som är hård [grym mot andra] skadar sin egen kropp.
Den rättfärdige tar hand om sina djur (känner och har medlidande med dem),
    men den ogudaktiges "barmhärtighet" ("nåd") är grymhet.
En ond människa söker bara uppror [genom att medvetet bryta mot det som är rätt],
    därför ska en grym budbärare (ängel) skickas mot honom.
Se, Herrens (Jahves) dag kommer,
    grym och full av vrede och brinnande ilska,
för att göra jorden till en ödeplats
    och utrota syndarna från den.
De bär båge och sabel (kortare böjt svärd – hebr. kidon) de är grymma och utan förbarmande. Med ett larm likt havets dån drar de fram till häst, rustade för strid mot dig, arma Sion. [Jämför Jer 50:41‑42 där samma ord riktas mot Babylon.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.