0213 – אוּץ (ots)

skynda på


Typ:
Hebreiska: אוּץ (ots)
Uttal: ots
Talvärde: 907 (1 + 6 + 900)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 10 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet ots till följande:

βουλεύωbouleuoG1011överlägga, bestämma, besluta
κατισχύωkatischuoG2729få makt över, stå emot
κοπιάωkopiaoG2872arbeta, bli trött
προπορεύομαιproporeuomaiG4313gå före
σπουδάζωspoudazoG4704göra allt man kan, skynda sig
στενοχωρέωstenochoreoG4729tränga, krossa
ταχύtachuG5035skyndat
ταχύςtachusG5036snar, snabb

Engelsk översättning

to hasten
(make) haste(-n, -y), labor, be narrow

Engelsk beskrivning

1) to press, be pressed, make haste, urge, be narrow
1a) (Qal)
1a1) to press, hasten
1a2) to be pressed, confined, narrow
1a3) to hasten, make haste
1a4) be narrow
1b) (Hiphil)
1b1) to urge, insist
1b2) to hasten


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
2
4
1
1
Totalt    10

Referenser (10 st)


1 Moseboken (1)

Och när morgonen grydde skyndade änglarna på Lot och sade: "Stå upp, ta din hustru och dina två döttrar som är här, annars blir du bortsvept med stadens överträdelser."

2 Moseboken (1)

Slavdrivarna pressade dem hårt och sade: "Fullgör ert arbete, er dagliga kvot på samma sätt som när ni fick halm."

Josua (2)

Och solen stod stilla
    och månen stannade
    till dess landet hade hämnats på alla sina fiender. Är inte detta skrivet (nedtecknat) i Jashars ["den rättfädiges"] bok? [Jashars bokrulle omnämns igen i 2 Sam 1:18 och även i den grekiska översättningen av 1 Kung 8:13. Händelsen här var något extraordinärt som även skrevs ner i andra sekulära krönikor. Än har inga kopior av den hittats. Jashar betyder "rättfärdig" så bokens namn är den rättfärdiges bokrulle.] Och solen stannade mitt på himlarna [ordagrant på halva himlarna] och hade ingen brådska med att gå ner på en hel dag.
Och Josua sade till dem: "Om du är ett stort folk gå då upp till skogen och hugg ner för dig själv där i perisséernas land och Refaim, eftersom Efraims bergsbygd är för trångt för dig." [Efraims bergsbygd sträckte sig från Betel, norr om Jerusalem, upp till Jisreelslätten.]

Ordspråksboken (4)

Det är farligt att ha en stark längtan (passion, iver) utan kunskap,
    den som rusar i väg gör dåliga val (missar målet, syndar).
Att planera noggrant ger vinst i det långa loppet,
    medan hastverk (oöverlagt handlande) bara leder till förlust.
En som är trogen får överflödande välsignelser (framgångar, gåvor, frid),
    men den som snabbt vill bli rik [oavsett pris] ska inte bli ostraffad.
Ser du en människa som är alltför ivrig att tala (talar i tid och otid)?
    Det finns större hopp för en självgod dåre än för honom.

Jesaja (1)

Därför säger jag: Titta (se) bort ifrån mig,
    jag ska gråta bittert [Jes 21:3–4],
gör inga ansträngningar att trösta mig,
    på grund av fördärvet av dottern mitt folk."

Jeremia (1)

Och jag har inte dragit mig undan från att vara en herde efter er, och sorgens dag är inte min önskan, du vet (är intimt förtrogen med) det, det som kommer över mina läppar är framför ditt ansikte.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.