0181 – אוּד (od)

brand, brandstump


Typ:
Hebreiska: אוּד (od)
Ursprung: from an unused root meaning to rake together
Användning: 3 ggr i GT

Engelsk översättning

firebrand
(fire-) brand

Engelsk beskrivning

1) brand, fire brand


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
1
Totalt    3

Passager (3 st)


och säg till honom: Var vaksam (skydda och bevara dig själv) och var stilla (lugn, tyst). Du ska inte frukta och inte bli försagd för dessa två stubbar med pyrande eld, på grund av den brinnande vreden hos Retsin från Aram, inte heller för Remaljahos son.
"Jag har omstörtat några av er
    på samma sätt som Gud (Elohim) omstörtade Sodom och Gomorra [1 Mos 19:24]
och ni var som ett brinnande vedträ tagen ur elden,
    ändå har ni inte återvänt till mig,"
    
    förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).
Men Herren sade till Satan: "Herren ska tillrättavisa (överbevisa och döma) dig, du Satan! Herren som har utvalt Jerusalem ska tillrättavisa dig, du Satan! Är inte denne man [översteprästen Josua] en brand ryckt ur elden?" [En bild på hur Gud har räddat Israel från den babyloniska fångenskapens eld.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.