0117 – אַדִּיר (addir)

väldig, tapper, magnefik, mäktig, förnäm, härlig


Typ: H:A
Hebreiska: אַדִּיר (addir)
Ursprung: from H142 (אָדַר)
Användning: 27 ggr i GT

Engelsk översättning

great
excellent, famous, gallant, glorious, goodly, lordly, mighty(-ier one), noble, principal, worthy

Engelsk beskrivning

1) great, majestic
1a) of waters of sea
1b) of a tree
1c) of kings, nations, gods
2) great one, majestic one
2a) of nobles, chieftains, servants


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (27 st)


men du [Herre] blåste med din vind (andades),
    och havet övertäckte dem.
De sjönk (virvlade ner)
    som bly i de väldiga vattnen.
Sedan lät han kvarlevan råda
    över ädlingarna [Israel],
Herren (Jahve) lät mig råda
    över stridsmännen (män i sina bästa år – fulla av egen styrka och kraft).
Han bad om vatten – hon gav honom mjölk;
    hon tog fram smör (ost) i högtidsskålen.
     [Högtidsskålen här är en segerpokal som härföraren eller kungen brukade använda när de firade segern efter en strid.]
Ve oss! Vem ska befria oss ur dessa mäktiga gudars hand? Detta är de gudar som slog egyptierna med alla slags plågor och i öknen. [I denna vers talar filistéerna utifrån sin egen polyteistiska uppfattning om många gudar och förstår inte att Israel bara har en Gud.]
Och bredvid dem reparerade tekoiterna, men deras förnäma män satte inte sin axel till sina herrars arbete (de ville inte underlåta sig till fysiskt grovarbete).
ansluter sig till sina ledande bröder och lovar dyrt och heligt att leva efter Guds undervisning (Torah), som gavs genom Guds tjänare Mose, och att hålla fast vid och följa alla Herrens, vår Herres (Jahves), budord (hebr. mitzvot), påbud (hebr. mishpatim) och stadgar (förordningar; ordagrant "saker inristat" – hebr. choq).
[Refräng:]
Herre (Jahve), vår Herre (Adonai) [Gud, du som har all makt],
    hur majestätiskt (mäktigt, stort, ståtligt, härligt) är inte ditt namn (rykte) över hela jorden! [Psalmen inleds och avslutas med lovprisning, se vers 10]
För din ära (ryktet om dig)
    sträcker sig över himlarna (stjärnorna, universums yttersta gräns). [Guds ära sträcker sig uppåt över himlarna. Vers 2b hör ihop med vers 9 där människans ära sträcker sig nedåt från himlarna till havet.]
[Refräng:]
Herre (Jahve), vår Herre (Adonai) [Gud, du som har all makt],
    hur majestätiskt (mäktigt, stort, ståtligt, härligt) är inte ditt namn (rykte) över hela jorden! [Psalmen avslutas och ramas in med samma lovprisning som den inleddes med, se vers 2.]
De heliga (Guds utvalda) [församlingen] som finns i landet (världen),
    de är de majestätiska (ädla, härliga) som har allt mitt välbehag (min glädje).
    [Ordagrant "till de majestätiska står all min begäran."]
Du är strålande,
    mer än majestätisk berg full av byte (föda – hebr. taref).
    [Kanske är bilden bergen kring Jerusalem där fiendehärar är slagna, se Hes 38:12.]
Mäktigare än (starkare, högt över) dånet av stora vatten,
    mäktigare än havets bränningar,
    Herren (Jahve) upphöjd i majestät!
Till honom som störtar mäktiga kungar,
    för evigt (i evighet) varar hans nåd (omsorgsfulla, trofasta kärlek).
Och han ska hugga ner det kraftigaste i skogen med järn,
    och Libanon ska falla för en mäktig.
Där ska Herren (Jahve) vara med oss i majestät,
    på en plats med breda floder och strömmar,
där ska inga galärer med åror komma,
    inte heller ska stora skepp dra förbi.
Han [syftar troligtvis på Assyriernas kung] betänker för sig själv om sina mäktiga,
    de snubblar i sin marsch,
de skyndar till hennes mur
    och belägringsvallen är förberedd.
Dina herdar slumrar, O Assyriens kung,
    dina ärbara vilar,
ditt folk är utspritt över bergen
    och det finns ingen som samlar ihop dem.
Klaga ni cypressträd för cedrarna har fallit,
    eftersom de ärorika är förspillda.
Klaga ni Basans ekar,
    för den starka skogen har fallit.



Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.