5186 – τυφλόω (tuphloo)

förblinda


Typ:
Grekiska: τυφλόω (tuphloo)
Uttal: toof-lo-o
Talvärde: 2100 (300 + 400 + 500 + 30 + 70 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G5185
Användning: 3 ggr i NT

Motsvarande hebreiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska ord översätts till tuphloo:

עִוֵּרiverH5787blind

Engelsk översättning (i KJV version)

blind (3)

Engelsk beskrivning

  1. To blind, make blind.
  2. In the NT Metaphor, to blunt the mental discernment, darken the mind.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
1
Totalt    3

Referenser (3 st i TR)


Johannesevangeliet (1)


"Han har förblindat deras ögon
    och förhärdat deras hjärtan (gjort dem okänsliga, hårda)
    [Gud förhärdade deras hjärtan efter att de själva redan valt att lämna Gud],
så de inte ser med sina ögon
    och förstår (tänker, reflekterar) med sitt hjärta,
och vänder om (återvänder) och blir helade av mig." [Jes 6:10]

2 Korintierbrevet (1)

Den här tidsålderns gud [djävulen] har förblindat sinnet (tankarna) hos dem som inte tror, så att de inte ser evangeliets (klara strålande) ljus om härligheten hos den Smorde (Messias, Kristus), Guds avbild.

1 Johannesbrevet (1)

Men den som [går omkring och] hatar sin broder är i mörkret [i andlig okunskap]
och vandrar (lever) i mörkret och han vet inte (har inte insett/förstått) vart han går,
för mörkret har förblindat [lagt ut dimridåer för] hans ögon.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.