5084 – τήρησις (teresis)

fängslad, övervakad


Typ:
Grekiska: τήρησις (teresis)
Uttal: tay-ray-sis
Talvärde: 632 (300 + 8 + 100 + 8 + 200 + 10 + 6)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G5083
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

hold (1), "prison" (1), "keeping" (1)

Engelsk beskrivning

  1. A watching.
    1. Of prisoners.
    2. A place where prisoners are kept, a prison.
  2. A keeping.
    1. Complying with, obeying.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


2
1
Totalt    3

Referenser (3 st i TR)


Apostlagärningarna (2)

Så de arresterade dem (lade sina händer på dem) och höll dem fängslade till nästa dag, för det var redan kväll.
De arresterade apostlarna (lade sina händer på dem) och satte dem i allmänt häkte. [Termen kan antingen beskriva "allmänt häkte", eller att de "öppet", inför allt folket, häktades.]

1 Korintierbrevet (1)

Detta ingrepp som kallas omskärelse har ingen betydelse,
    och detta fysiska ingrepp där man åter blir oomskuren har heller ingen betydelse,
    vad som betyder något är att man håller Guds bud. [Den grekiska kulturen hade nakenhet som ideal. I Jerusalem byggs ca 175 f.Kr. den första romerska idrottsanläggningen. Det grekiska ordet är gymnasium, av grekiskans gymnos (naken), eftersom man tränade och tävlade nakna. Våra ord "gym" och "gymnastik" kommer från detta ord. Både 1 Mak 1:17 och i Josefus verk, judiska fornminnen 12.5.1, talas det om hur grekiska judiska män skämdes för sin judiska identitet och gjorde kirurgiska ingrepp för att "skaffa förhud" och bli oomskurna.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.