4488 – Ῥησά (Rhesa)

Resa


Typ:
Personer: Resa
Grekiska: Ῥησά
Med latinska bokstäver:     Rhesa
Fonetiskt: hray·sah
Ursprung: Troligtvis hebreiskt ursprung [apparently for 7509]
Användning: 1 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

Rhesa (1)

Engelsk beskrivning

The son of Zerubbabel in the genealogy of Christ.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Passager (1 st i TR)


son till Johanan,
son till Resa,
son till Serubbabel,
son till Shealtiel, [Exilen i Babylon]son till Ner,Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.