4051 – περίσσευμα (perisseuma)

överflöd


Typ:
Grekiska: περίσσευμα
Med latinska bokstäver:     perisseuma
Fonetiskt: per·is·syoo·mah
Ursprung: Från 4052
Användning: 5 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

abundance (4), "that was left" (1)

Engelsk beskrivning

  1. Abundance, in which one delights.
    1. Of that which fills the heart.
  2. That which is left over, residue, remains.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (5 st i TR)


Ni giftormars barn [sluga och med ett livsfarligt bett]!
Hur kan ni som är onda tala gott?
    För det hjärtat är fullt (flödar över) av, det talar munnen.
Alla åt och blev mätta, och man samlade ihop sju stora korgar med överblivna bitar. [Här används ett annat ord för korg än i matundret med 5 000 män. Dessa sju korgar var stora korgar, ordet används t.ex. i Apg 9:25, och kunde rymma en människa.]
En god människa bär fram det som är gott
    ur sitt hjärtas goda förråd (skatt; skattkammare) [Matt 6:21],
och en ond [människa] bär fram det som är ont
    ur sitt onda [ur hjärtats onda förråd].
För av (utifrån) hjärtats överflöd (överskott) talar (predikar) [kommer långa eller korta haranger ur] hennes mun. [I grekiskan beskrivs människan i bestämd form: "den goda människan" och "den onda". Se även Jak 3:1‑12 om tungans makt. Sedan begynnelsen finns en andlig lag att naturen bär frukt 'efter sin art', se 1 Mos 1:11. Det som finns på insidan i hjärtat kommer förr eller senare att visa sig i människors tal och handlingar.]
Just nu kommer ert överflöd att möta deras behov, en annan gång kommer deras överflöd att möta ert behov. På så sätt sker en utjämning,Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.