4001 – πεντακόσιοι (pentakosioi)

femhundra, 500


Typ:
Adjektiv
Kategori:  Tal – siffra
Grekiska: πεντακόσιοι (pentakosioi)
Uttal: pen-tak-os-ee-oy
Talvärde: 816 (80 + 5 + 50 + 300 + 1 + 20 + 70 + 200 + 10 + 70 + 10)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G4002 och G1540
Användning: 2 ggr i NT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

five hundred (2)

Engelsk beskrivning

Five hundred.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Referenser (2 st i TR)


Lukasevangeliet (1)

[Jesus berättar nu en liknelse:] "En penningutlånare hade två män som stod i skuld till honom. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio.

1 Korintierbrevet (1)

Efter det visade han sig för över 500 syskon (bröder och systrar i tron)
    
    vid ett tillfälle, varav de flesta fortfarande lever, men några har somnat in (dött).Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.