3091 – Λώτ (Lot)

Lot


Typ:
Substantiv
Person
Personer: Lot
Grekiska: Λώτ (Lot)
Uttal: lote
Talvärde: 1130 (30 + 800 + 300)    ord med samma talvärde
Ursprung: Hebreiskt ursprung H3876
Användning: 4 ggr i NT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

Lot (4)

Engelsk beskrivning

The son of Haran and nephew to Abraham.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


3
1
Totalt    4

Referenser (4 st i TR)


Lukasevangeliet (3)

Då ska det också vara som på Lots dagar. Folk åt, drack, köpte, sålde, planterade, byggde.
Den dagen då Lot gick ut från Sodom regnade det eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. [Samhället hade förändrats sedan Noas dagar: utöver att äta och dricka så köpte, sålde, planterade och byggde man också. Det var en ekonomisk välfärd och överflöd. Detta är inte fel i sig, men synden var att man inte ville veta av Gud. Det fanns inte ens tio rättfärdiga i staden, se 1 Mos 18:20–32. Notera att "gifte sig och blev bortgifta" inte finns med här. Det antyds att man inte längre gifte sig och lovade varandra trohet, utan levde i lösa förhållanden.
    Slutsatsen av dessa två exempel var att människor levde på som vanligt. Den dagen då Noa gick in i arken och den dag då Lot gick ur staden, var som vilken dag som helst. Det var inget speciellt tecken på himlen just den morgonen. Gemensamt är också att de rättfärdiga räddas undan innan domen kommer.]
Kom ihåg Lots hustru. [I 1 Mos 19:26 berättas hur hon vände sig om och längtade tillbaka till Sodom, vilket blev hennes fall.]

2 Petrusbrevet (1)

Men han räddade den rättfärdige Lot, som plågades av de laglösas lössläppta liv.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.