1727 – ἐναντίος (enantios)

emot , mot


Typ:
Adjektiv
Grekiska: ἐναντίος (enantios)
Uttal: en-an-tee-os
Talvärde: 492 (5 + 50 + 1 + 50 + 300 + 10 + 70 + 6)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G1725
Användning: 8 ggr i NT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

contrary (6), "against" (2)

Engelsk beskrivning

  1. Over against, opposite.
    1. Of place, opposite, contrary (of the wind).
  2. Metaphor.
    1. Opposed as an adversary, hostile, antagonistic in feeling or act.
    2. An opponent.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (8 st i TR)


Matteusevangeliet (1)

Skeppet var nu mitt på sjön (ordagrant "många stadier från land", en stadie är omkring 190 meter) och kastades hit och dit av vågorna, för de hade motvind.

Markusevangeliet (2)

När han såg hur de slet vid årorna, för vinden var emot dem, kom han gående på sjön till dem strax före gryningen (under den fjärde nattväkten – någon gång mellan klockan tre och sex). Han ville komma till deras sida [för att hjälpa dem].
När officeren [som förde befälet vid avrättningen] som stod mitt emot honom såg hur han gav upp andan sade han: "Denne man måste ha varit Guds Son!"

Apostlagärningarna (3)

Själv såg jag det som min plikt att göra allt för att bekämpa Jesu nasaréns namn,
När vi hade lagt ut därifrån seglade vi i lä av Cypern, eftersom vi hade motvind.
Tre dagar senare kallade han till sig de ledande bland judarna [eftersom han inte var fri att besöka synagogorna]. När de var samlade sade han till dem: "Bröder, jag har inte gjort något ont mot vårt folk eller våra fäderneärvda seder. Trots det blev jag fängslad i Jerusalem och utlämnad i romarnas händer.

1 Thessalonikerbrevet (1)

som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss (tvingat i väg oss med våld och förföljelse). De behagar inte Gud, och de motarbetar alla människor

Titusbrevet (1)

Den ska vara sund och oklanderlig, så att din motståndare måste skämmas när han inte har något ont att säga om oss.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.