Matteusevangeliet 21:7

De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar (ytterkläder) på dem, och han satte sig därpå.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἤγαγον   τὴν   ὄνον   καὶ   τὸν   πῶλον   καὶ   ἐπέθηκαν   ἐπ᾽   αὐτῶν   τὰ   ἱμάτια   καὶ   ἐπεκάθισεν   ἐπάνω   αὐτῶν.  

Textus Receptus (TR)

ἤγαγον   τὴν   ὄνον   καὶ   τὸν   πῶλον   καὶ   ἐπέθηκαν   ἐπ᾽   αὐτῶν   τὰ   ἱμάτια   αὐτῶν,   καὶ   ἐπεκάθισεν   ἐπάνω   αὐτῶν.  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 16 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0071 ἤγαγον (ago)
föra, leda, föra fram they brought
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G3688 ὄνον (onos)
åsna donkey
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G4454 πῶλον (polos)
föl colt,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2007 ἐπέθηκαν (epitithemi)
lägga på, lägga till put
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G1909 ἐπ᾽ (epi)
på, i, till upon
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G2440 ἱμάτια (himation)
plagg, kläder, dräkt cloaks,
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1940 ἐπεκάθισεν (epikathizo)
sitta upp He sat
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G1883 ἐπάνω (epano)
över, på, ovanpå, ovanför, därpå, m ... on
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῶν. (autos)
honom, dem, henne, den, det them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)