Matteusevangeliet 21:8

En mycket stor folkskara bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde ut dem på vägen. [Verbformen indikerar att man gjorde detta under hela sträckan som Jesus red in mot Jerusalem.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὁ   δὲ   πλεῖστος   ὄχλος   ἔστρωσαν   ἑαυτῶν   τὰ   ἱμάτια   ἐν   τῇ   ὁδῷ,   ἄλλοι   δὲ   ἔκοπτον   κλάδους   ἀπὸ   τῶν   δένδρων   καὶ   ἐστρώννυον   ἐν   τῇ   ὁδῷ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 23 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det The
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G4118 πλεῖστος (pleistos)
flest very great
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM-S
G3793 ὄχλος (ochlos)
människor, skara, folkskara crowd
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4766 ἔστρωσαν (stronnumi, simpler, stronnuo)
breda ut, strö ut, iordningsställt, ... spread
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G1438 ἑαυτῶν (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... their own
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
gen. pl. tredje person gen. pluralis maskulinum
F-3GPM
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G2440 ἱμάτια (himation)
plagg, kläder, dräkt cloaks
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G3598 ὁδῷ, (hodos)
väg, resa, tankemönster road;
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G0243 ἄλλοι (allos)
annan, andra others
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G2875 ἔκοπτον (kopto)
sörja, jämra sig, skära ner were cutting down
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G2798 κλάδους (klados)
gren branches
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
T-GPN
G1186 δένδρων (dendron)
träd trees
Substantiv Substantiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
N-GPN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4766 ἐστρώννυον (stronnumi, simpler, stronnuo)
breda ut, strö ut, iordningsställt, ... were spreading [them]
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G3598 ὁδῷ. (hodos)
väg, resa, tankemönster road.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)