Hesekiel 9:1

[Detta stycke handlar om domen över de avgudadyrkare Hesekiel sett fördärva templet, se Hes 8. Föregående kapitel avslutades med kungörande om domen, se Hes 8:18, som upprepas i slutet på denna syn, se vers 10. Men domen sker först efter att de trogna har blivit märkta. Stycket är format som en kiasm som ramas in av mannen med linnekläder, se vers 1–3 och vers 11.
Längre fram i synen anas att dessa totalt sju män också kan tolkas som änglar. Det är inte ovanligt att änglar kallas män, se 1 Mos 18:2; 32:24; Dan 10:5. Inom den babyloniska mytologin beskrivs en grupp av sju varelser stå under Gud vars uppgift är att straffa och förgöra. I den arameiska Sefire-inskriptionen från 700-talet (som hittades 1930 i Al-Safirah nära Aleppo i Syrien) omnämns förbannelser av "de sju" om ett förbund bryts.]

Sedan ropade han i mina öron [Guds röst] med en stark (stor) röst och sa:
Få stadens väktare (de som råder; men också disciplinerar – hebr. peqoda) att komma nära,
varje man med sitt ödeläggelsevapen (dödsbringande vapen – hebr. machet) i sin hand.

Den hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וַיִּקְרָא   בְאָזְנַי   קוֹל   גָּדוֹל   לֵאמֹר   קָרְבוּ   פְּקֻדּוֹת   הָעִיר   וְאִישׁ   כְּלִי   מַשְׁחֵתוֹ   בְּיָדוֹ  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

καὶ ἀνέκραγεν εἰς τὰ ὦτά μου φωνῇ μεγάλῃ λέγων ἤγγικεν ἡ ἐκδίκησις τῆς πόλεως καὶ ἕκαστος εἶχεν τὰ σκεύη τῆς ἐξολεθρεύσεως ἐν χειρὶ αὐτοῦ

Grundtextkommentarer

MA har 12 ord, LXX har 24 (+12).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9001
H7121
וַ (v)
יִּקְרָ֣א (qara)
och, men
ropa, proklamera, kalla, namnge
seq
to call
Konj. Konjuktion

Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis

c
Vqw3ms
H9003
H0241
H9020
בְ (b)
אָזְנַ֗ (ozen)
י
i, genom, via, med
öra, verkligen lyssna
min
in
ear
my
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ dualis (par/två)gen. maskulinum och femininum dualis (två eller ett par) genitiv

Suffix Suffix
pron. 1p ♂/♀ sing. pronomen första person maskulinum och femininum singularis

R
Ncbdc
Sp1bs
H6963a
ק֤וֹל (qol)
röst voice
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Ncbsa
H1419a
גָּדוֹל֙ (gadol)
stor great
Adj. Adjektiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Aabsa
H9005
H0559
לֵ (l)
אמֹ֔ר (amar)
till, för, av
säga, tala
to
to say
Prep. Preposition

Verb Verb
qal qal

R
Vqcc
H7126
קָרְב֖וּ (qarav)
komma nära, närma sig, gå in to present
Verb Verb
piel 2p pl. piel andra person maskulinum pluralis

Vpv2mp
H6486
פְּקֻדּ֣וֹת (peqodah)
räkenskap, ansvar punishment
Subst. Substantiv
pl. gen. femininum pluralis genitiv

Ncfpc
H9009
H5892b
הָ (ha)
עִ֑יר (ir)
[best. form]
stad, befäst stad med mur
the
city
Partikel Partikel (definit artikel)

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

Td
Ncbsa
H9002
H0376
וְ (v)
אִ֛ישׁ (ish)
och, men
man, hankön, hane
and
man
Konj. Konjuktion

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis

C
Ncbsa
H3627
כְּלִ֥י (kli)
redskap, kärl article utensil
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Ncbsc
H4892
H9023
מַשְׁחֵת֖ (mashchet)
וֹ (ho)
förstörelse
hans
destruction
his
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 3p sing. pronomen tredje person maskulinum singularis

Ncbsc
Sp3ms
H9003
H3027
H9023
H9016
בְּ (b)
יָדֽ (jad)
וֹ (ho)
׃
i, genom, via, med
hands
hans
[Vers slut]
in
hand
his
verseEnd
Prep. Preposition

Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv

Suffix Suffix
pron. 3p sing. pronomen tredje person maskulinum singularis

R
Ncbsc
Sp3ms

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)
 Rashis Kommentarer – Judiska kommentarer (hela kapitlet)