Nivshan

Nivshan

Typ: Stad
Hebreiskt namn: נִבְשָׁן
Betyder: mjuk mark
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.461525, 35.392410

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 15:62

Bilder från Flickr