Nesiv

Nesiv

Typ: Stad
Hebreiskt namn: נְצִֽיב
Betyder: pelare
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.588051, 34.992390

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 15:43

Bilder från Flickr