Nahalol

Nahalol

Typ: Stad
Hebreiskt namn: נַהֲלֹל
Betyder: betesmark
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.722210, 35.352821

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Dom 1:30

Bilder från Flickr