Nahalal

Nahalal

Typ: Stad
Hebreiskt namn: נַֽהֲלָל
Betyder: betesmark
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.722210, 35.352821

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Jos 19:15, 21:35

Bilder från Flickr