Gilboaberget

Gilboaberget

Typ: Berg
Hebreiskt namn: הַגִּלְבֹּֽעַ
Betyder: bubblande källa
Namn idag:
Nämns i GT: 6 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.509842, 35.408436

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 6 ggr i Bibeln:

Dom 7:3
1 Sam 31:1, 31:8
2 Sam 1:6
1 Krön 10:1, 10:8

Bilder från Flickr