Baal Hermonberget

Baal Hermonberget

Typ: Berg
Hebreiskt namn: בַּעַל חֶרְמֹון
Betyder: förstörelsens herre
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 33.416161, 35.857258

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Dom 3:3

Bilder från Flickr